ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/05/2009 asqueroso [es] asqueroso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2009 porcino [es] porcino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2009 ventosidad [es] ventosidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2009 moñiga [es] moñiga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2009 estiércol [es] estiércol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2009 pelotilla [es] pelotilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2009 marrano [es] marrano การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/05/2009 sobaco [es] sobaco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2009 picotón [es] picotón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2009 puerco [es] puerco การออกเสียง 0คะแนนโหวต