ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/05/2009 asqueroso [es] การออกเสียงคำว่า asqueroso คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2009 porcino [es] การออกเสียงคำว่า porcino คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2009 ventosidad [es] การออกเสียงคำว่า ventosidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2009 moñiga [es] การออกเสียงคำว่า moñiga คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2009 estiércol [es] การออกเสียงคำว่า estiércol คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2009 pelotilla [es] การออกเสียงคำว่า pelotilla คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2009 marrano [es] การออกเสียงคำว่า marrano คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/05/2009 sobaco [es] การออกเสียงคำว่า sobaco คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2009 picotón [es] การออกเสียงคำว่า picotón คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2009 puerco [es] การออกเสียงคำว่า puerco คะแนนโหวต 0 คะแนน