ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/11/2010 sempre [pt] sempre การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/11/2010 cor-de-rosa [pt] cor-de-rosa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 laranja [pt] laranja การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/11/2010 de nada [pt] de nada การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2010 João [pt] João การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 encarnado [pt] encarnado การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/11/2010 vermelho [pt] vermelho การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2010 amarelo [pt] amarelo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 verde [pt] verde การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/11/2010 branco [pt] branco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 azul [pt] azul การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/11/2010 casa [pt] casa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 Português [pt] Português การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/11/2010 Quero [pt] Quero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 sim [pt] sim การออกเสียง 2คะแนนโหวต
18/11/2010 não [pt] não การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 obrigada [pt] obrigada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 coração [pt] coração การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/11/2010 Portugal [pt] Portugal การออกเสียง -1คะแนนโหวต
18/11/2010 domingo [pt] domingo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 sábado [pt] sábado การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/11/2010 cantei [pt] cantei การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/11/2010 ONTEM [pt] ONTEM การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2010 hoje [pt] hoje การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2010 amanhã [pt] amanhã การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/11/2010 chorar [pt] chorar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 rir [pt] rir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/11/2010 amor [pt] amor การออกเสียง 0คะแนนโหวต