ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/11/2010 laranja [pt] การออกเสียงคำว่า laranja คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/11/2010 de nada [pt] การออกเสียงคำว่า de nada คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2010 João [pt] การออกเสียงคำว่า João คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 encarnado [pt] การออกเสียงคำว่า encarnado คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 vermelho [pt] การออกเสียงคำว่า vermelho คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2010 amarelo [pt] การออกเสียงคำว่า amarelo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 verde [pt] การออกเสียงคำว่า verde คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/11/2010 branco [pt] การออกเสียงคำว่า branco คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 azul [pt] การออกเสียงคำว่า azul คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 casa [pt] การออกเสียงคำว่า casa คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 Português [pt] การออกเสียงคำว่า Português คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/11/2010 Quero [pt] การออกเสียงคำว่า Quero คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 sim [pt] การออกเสียงคำว่า sim คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/11/2010 não [pt] การออกเสียงคำว่า não คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 obrigada [pt] การออกเสียงคำว่า obrigada คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 coração [pt] การออกเสียงคำว่า coração คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 Portugal [pt] การออกเสียงคำว่า Portugal คะแนนโหวต -1 คะแนน
18/11/2010 domingo [pt] การออกเสียงคำว่า domingo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 sábado [pt] การออกเสียงคำว่า sábado คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 cantei [pt] การออกเสียงคำว่า cantei คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 ONTEM [pt] การออกเสียงคำว่า ONTEM คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2010 hoje [pt] การออกเสียงคำว่า hoje คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2010 amanhã [pt] การออกเสียงคำว่า amanhã คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2010 chorar [pt] การออกเสียงคำว่า chorar คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 rir [pt] การออกเสียงคำว่า rir คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 Amor [pt] การออกเสียงคำว่า Amor คะแนนโหวต 0 คะแนน