ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/11/2010 mundo [pt] การออกเสียงคำว่า mundo คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 como [pt] การออกเสียงคำว่า como คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 família [pt] การออกเสียงคำว่า família คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 irmã [pt] การออกเสียงคำว่า irmã คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 irmão [pt] การออกเสียงคำว่า irmão คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 mãe [pt] การออกเสียงคำว่า mãe คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 pai [pt] การออกเสียงคำว่า pai คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 filho [pt] การออกเสียงคำว่า filho คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 filha [pt] การออกเสียงคำว่า filha คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 puta [pt] การออกเสียงคำว่า puta คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 merda [pt] การออกเสียงคำว่า merda คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 ano [pt] การออกเสียงคำว่า ano คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/11/2010 Natal [pt] การออกเสียงคำว่า Natal คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/11/2010 perfeito [pt] การออกเสียงคำว่า perfeito คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 és [pt] การออกเสียงคำว่า és คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 sou [pt] การออกเสียงคำว่า sou คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 tu [pt] การออกเสียงคำว่า tu คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 pessoa [pt] การออกเสียงคำว่า pessoa คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 Bairro Alto [pt] การออกเสียงคำว่า Bairro Alto คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 Agora [pt] การออกเสียงคำว่า Agora คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 quando [pt] การออกเสียงคำว่า quando คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 dez [pt] การออกเสียงคำว่า dez คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/11/2010 9 - nove [pt] การออกเสียงคำว่า 9 - nove คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 oito [pt] การออกเสียงคำว่า oito คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/11/2010 sete [pt] การออกเสียงคำว่า sete คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 6 - seis [pt] การออกเสียงคำว่า 6 - seis คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 5 - cinco [pt] การออกเสียงคำว่า 5 - cinco คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 4 - quatro [pt] การออกเสียงคำว่า 4 - quatro คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/11/2010 3 - três [pt] การออกเสียงคำว่า 3 - três คะแนนโหวต 2 คะแนน
18/11/2010 2 - dois [pt] การออกเสียงคำว่า 2 - dois คะแนนโหวต 0 คะแนน