ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/09/2012 ölümü gör [tr] การออกเสียงคำว่า ölümü gör คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2012 Birkan [tr] การออกเสียงคำว่า Birkan คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/09/2012 afyonunu patlatmak [tr] การออกเสียงคำว่า afyonunu patlatmak คะแนนโหวต 0 คะแนน