ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/10/2010 roof [en] roof การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 journalist [en] journalist การออกเสียง 2คะแนนโหวต
28/10/2010 Spiderman [en] Spiderman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 Latham [en] Latham การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 Albany [en] Albany การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/10/2010 Love Story [en] Love Story การออกเสียง -1คะแนนโหวต
28/10/2010 cybernetics [en] cybernetics การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/10/2010 time immemorial [en] time immemorial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 human nature [en] human nature การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 for heaven's sake [en] for heaven's sake การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 scarlet woman [en] scarlet woman การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 ivory tower [en] ivory tower การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/10/2010 recombination [en] recombination การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 brought up [en] brought up การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 sandblast [en] sandblast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 reciprocality [en] reciprocality การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/10/2010 undaunted [en] undaunted การออกเสียง 0คะแนนโหวต