ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/10/2010 roof [en] การออกเสียงคำว่า roof คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 journalist [en] การออกเสียงคำว่า journalist คะแนนโหวต 2 คะแนน
28/10/2010 Spiderman [en] การออกเสียงคำว่า Spiderman คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 Latham [en] การออกเสียงคำว่า Latham คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 Albany [en] การออกเสียงคำว่า Albany คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/10/2010 Love Story [en] การออกเสียงคำว่า Love Story คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/10/2010 cybernetics [en] การออกเสียงคำว่า cybernetics คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/10/2010 time immemorial [en] การออกเสียงคำว่า time immemorial คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 human nature [en] การออกเสียงคำว่า human nature คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 for heaven's sake [en] การออกเสียงคำว่า for heaven's sake คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 scarlet woman [en] การออกเสียงคำว่า scarlet woman คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 ivory tower [en] การออกเสียงคำว่า ivory tower คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/10/2010 recombination [en] การออกเสียงคำว่า recombination คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 brought up [en] การออกเสียงคำว่า brought up คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 sandblast [en] การออกเสียงคำว่า sandblast คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 reciprocality [en] การออกเสียงคำว่า reciprocality คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/10/2010 undaunted [en] การออกเสียงคำว่า undaunted คะแนนโหวต 0 คะแนน