ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/06/2013 cheese [en] การออกเสียงคำว่า cheese คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2013 The Campfire Headphase [en] การออกเสียงคำว่า The Campfire Headphase คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2013 Peter Amacher [en] การออกเสียงคำว่า Peter Amacher คะแนนโหวต 1 คะแนน