ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/02/2011 transplantation [en] การออกเสียง : transplantation 1 โหวต
11/02/2011 positivist [en] การออกเสียง : positivist 0 โหวต
11/02/2011 naturalism [en] การออกเสียง : naturalism 1 โหวต
11/02/2011 science [en] การออกเสียง : science 8 โหวต
11/02/2011 skeptologist [en] การออกเสียง : skeptologist 0 โหวต
11/02/2011 pharyngula [en] การออกเสียง : pharyngula 0 โหวต
11/02/2011 bistable [en] การออกเสียง : bistable 0 โหวต
11/02/2011 cogenetic [en] การออกเสียง : cogenetic 0 โหวต
11/02/2011 mesosome [en] การออกเสียง : mesosome 0 โหวต
11/02/2011 ribonucleoprotein [en] การออกเสียง : ribonucleoprotein 0 โหวต
11/02/2011 species [en] การออกเสียง : species 3 โหวต
11/02/2011 Tritium [en] การออกเสียง : Tritium 0 โหวต
11/02/2011 radionuclide [en] การออกเสียง : radionuclide 0 โหวต
11/02/2011 pseudoarthrosis [en] การออกเสียง : pseudoarthrosis 0 โหวต
11/02/2011 peptides [en] การออกเสียง : peptides 0 โหวต
11/02/2011 muscles [en] การออกเสียง : muscles 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 termites [en] การออกเสียง : termites 0 โหวต
11/02/2011 amylopectin [en] การออกเสียง : amylopectin 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 skepticism [en] การออกเสียง : skepticism 0 โหวต
11/02/2011 basicity [en] การออกเสียง : basicity 0 โหวต
11/02/2011 temperatures [en] การออกเสียง : temperatures 1 โหวต
11/02/2011 cybernetics [en] การออกเสียง : cybernetics 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 physiology [en] การออกเสียง : physiology 0 โหวต
11/02/2011 shuddered [en] การออกเสียง : shuddered 0 โหวต
11/02/2011 Worcestershire [en] การออกเสียง : Worcestershire 8 โหวต
11/02/2011 Google [en] การออกเสียง : Google 5 โหวต
11/02/2011 Thomas à Becket [en] การออกเสียง : Thomas à Becket 0 โหวต
11/02/2011 reformulator [en] การออกเสียง : reformulator 0 โหวต
11/02/2011 undisciplined [en] การออกเสียง : undisciplined 0 โหวต
11/02/2011 Cartoon Network [en] การออกเสียง : Cartoon Network 0 โหวต