ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/07/2011 张泽亚 [zh] 张泽亚 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2011 有口难言 [zh] 有口难言 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/07/2011 Desmond Llewelyn [en] Desmond Llewelyn การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/05/2011 土狗子 [zh] 土狗子 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 aluminium [en] aluminium การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/05/2011 Canterbury [en] Canterbury การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2011 Capricorn [en] Capricorn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 clafoutis [fr] clafoutis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 happening [en] happening การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2011 Alexandra [en] Alexandra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 availability [en] availability การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 Haere mai [mi] Haere mai การออกเสียง -1คะแนนโหวต
29/05/2011 commodity [en] commodity การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2011 Fitzpatrick [en] Fitzpatrick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 mum's the word [en] mum's the word การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2011 New Zealand [en] New Zealand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 William Jerdan [en] William Jerdan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 Rhona Mitra [en] Rhona Mitra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 authoritative [en] authoritative การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/05/2011 Melissa [en] Melissa การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/05/2011 beverage [en] beverage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2011 confidentiality [en] confidentiality การออกเสียง 2คะแนนโหวต