ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/07/2011 张泽亚 [zh] การออกเสียงคำว่า 张泽亚 คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2011 有口难言 [zh] การออกเสียงคำว่า 有口难言 คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/07/2011 Desmond Llewelyn [en] การออกเสียงคำว่า Desmond Llewelyn คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/05/2011 土狗子 [zh] การออกเสียงคำว่า 土狗子 คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 aluminium [en] การออกเสียงคำว่า aluminium คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/05/2011 Canterbury [en] การออกเสียงคำว่า Canterbury คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2011 Capricorn [en] การออกเสียงคำว่า Capricorn คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 clafoutis [fr] การออกเสียงคำว่า clafoutis คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 happening [en] การออกเสียงคำว่า happening คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2011 Alexandra [en] การออกเสียงคำว่า Alexandra คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 availability [en] การออกเสียงคำว่า availability คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 Haere mai [mi] การออกเสียงคำว่า Haere mai คะแนนโหวต -1 คะแนน
29/05/2011 commodity [en] การออกเสียงคำว่า commodity คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/05/2011 Fitzpatrick [en] การออกเสียงคำว่า Fitzpatrick คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 New Zealand [en] การออกเสียงคำว่า New Zealand คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 William Jerdan [en] การออกเสียงคำว่า William Jerdan คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 Rhona Mitra [en] การออกเสียงคำว่า Rhona Mitra คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 authoritative [en] การออกเสียงคำว่า authoritative คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/05/2011 Melissa [en] การออกเสียงคำว่า Melissa คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/05/2011 beverage [en] การออกเสียงคำว่า beverage คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/05/2011 confidentiality [en] การออกเสียงคำว่า confidentiality คะแนนโหวต 2 คะแนน