ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/07/2009 agigantada [es] การออกเสียงคำว่า agigantada คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 cabezota [es] การออกเสียงคำว่า cabezota คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 alborotar [es] การออกเสียงคำว่า alborotar คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 enredadera [es] การออกเสียงคำว่า enredadera คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/07/2009 estrépito [es] การออกเสียงคำว่า estrépito คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/07/2009 invierno [es] การออกเสียงคำว่า invierno คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/07/2009 roble [es] การออกเสียงคำว่า roble คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2009 todo [es] การออกเสียงคำว่า todo คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2009 atrevido [es] การออกเสียงคำว่า atrevido คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2009 alabastrino [es] การออกเสียงคำว่า alabastrino คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2009 brocal [es] การออกเสียงคำว่า brocal คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2009 ciudadela [es] การออกเสียงคำว่า ciudadela คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2009 terribles [es] การออกเสียงคำว่า terribles คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2009 salamandra [es] การออกเสียงคำว่า salamandra คะแนนโหวต 1 คะแนน
14/07/2009 aljibe [es] การออกเสียงคำว่า aljibe คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2009 cristales [es] การออกเสียงคำว่า cristales คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 contagiado [es] การออกเสียงคำว่า contagiado คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 auroras [es] การออกเสียงคำว่า auroras คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 arrebolados [es] การออกเสียงคำว่า arrebolados คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 alborozo [es] การออกเสียงคำว่า alborozo คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 declinaba [es] การออกเสียงคำว่า declinaba คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 pauta [es] การออกเสียงคำว่า pauta คะแนนโหวต -1 คะแนน
08/07/2009 treinta [es] การออกเสียงคำว่า treinta คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 baile [es] การออกเสียงคำว่า baile คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 cuidados [es] การออกเสียงคำว่า cuidados คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 acuoso [es] การออกเสียงคำว่า acuoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 tregua [es] การออกเสียงคำว่า tregua คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 labio [es] การออกเสียงคำว่า labio คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 viaje [es] การออกเสียงคำว่า viaje คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 fauna [es] การออกเสียงคำว่า fauna คะแนนโหวต 0 คะแนน