ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/07/2009 agigantada [es] agigantada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 cabezota [es] cabezota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 alborotar [es] alborotar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 enredadera [es] enredadera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/07/2009 estrépito [es] estrépito การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/07/2009 invierno [es] invierno การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/07/2009 roble [es] roble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2009 todo [es] todo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2009 atrevido [es] atrevido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2009 alabastrino [es] alabastrino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2009 brocal [es] brocal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2009 ciudadela [es] ciudadela การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2009 terribles [es] terribles การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2009 salamandra [es] salamandra การออกเสียง 1คะแนนโหวต
14/07/2009 aljibe [es] aljibe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/07/2009 cristales [es] cristales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 contagiado [es] contagiado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 auroras [es] auroras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 arrebolados [es] arrebolados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 alborozo [es] alborozo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 declinaba [es] declinaba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 pauta [es] pauta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 treinta [es] treinta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 baile [es] baile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 cuidados [es] cuidados การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/07/2009 acuoso [es] acuoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 tregua [es] tregua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 labio [es] labio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 viaje [es] viaje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/07/2009 fauna [es] fauna การออกเสียง 0คะแนนโหวต