ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/01/2011 ortopédico [es] การออกเสียงคำว่า ortopédico คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 vallenato [es] การออกเสียงคำว่า vallenato คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2011 Nariño [es] การออกเสียงคำว่า Nariño คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/01/2011 Arauca [es] การออกเสียงคำว่า Arauca คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2010 alcaloide [es] การออกเสียงคำว่า alcaloide คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2010 Chiclana [es] การออกเสียงคำว่า Chiclana คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2010 entrepuente [es] การออกเสียงคำว่า entrepuente คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2010 cometida [es] การออกเสียงคำว่า cometida คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/12/2010 Fabricio [es] การออกเสียงคำว่า Fabricio คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2010 valerosa [es] การออกเสียงคำว่า valerosa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2010 conquistada [es] การออกเสียงคำว่า conquistada คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2010 compadecer [es] การออกเสียงคำว่า compadecer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2010 trapos [es] การออกเสียงคำว่า trapos คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/12/2010 versos [es] การออกเสียงคำว่า versos คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2010 repetidas [es] การออกเสียงคำว่า repetidas คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2010 sustentar [es] การออกเสียงคำว่า sustentar คะแนนโหวต 2 คะแนน
20/12/2010 estampidos [es] การออกเสียงคำว่า estampidos คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2010 semblantes [es] การออกเสียงคำว่า semblantes คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2010 paisanos [es] การออกเสียงคำว่า paisanos คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2010 vistos [es] การออกเสียงคำว่า vistos คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2010 sobreseer [es] การออกเสียงคำว่า sobreseer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2010 tremenda [es] การออกเสียงคำว่า tremenda คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2010 seria [es] การออกเสียงคำว่า seria คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2010 uniformes [es] การออกเสียงคำว่า uniformes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2010 vestidas [es] การออกเสียงคำว่า vestidas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2010 tintas [es] การออกเสียงคำว่า tintas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2010 Baltasar [es] การออกเสียงคำว่า Baltasar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/12/2010 Echeverría [es] การออกเสียงคำว่า Echeverría คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/12/2010 antropomorfa [es] การออกเสียงคำว่า antropomorfa คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/12/2010 fútbol [es] การออกเสียงคำว่า fútbol คะแนนโหวต 0 คะแนน