ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/01/2011 ortopédico [es] ortopédico การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2011 vallenato [es] vallenato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/01/2011 Nariño [es] Nariño การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/01/2011 Arauca [es] Arauca การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2010 alcaloide [es] alcaloide การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2010 Chiclana [es] Chiclana การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2010 entrepuente [es] entrepuente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2010 cometida [es] cometida การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/12/2010 Fabricio [es] Fabricio การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 valerosa [es] valerosa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 conquistada [es] conquistada การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 compadecer [es] compadecer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 trapos [es] trapos การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/12/2010 versos [es] versos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2010 repetidas [es] repetidas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2010 sustentar [es] sustentar การออกเสียง 2คะแนนโหวต
20/12/2010 estampidos [es] estampidos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2010 semblantes [es] semblantes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2010 paisanos [es] paisanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2010 vistos [es] vistos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2010 sobreseer [es] sobreseer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 tremenda [es] tremenda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2010 seria [es] seria การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 uniformes [es] uniformes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 vestidas [es] vestidas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 tintas [es] tintas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 Baltasar [es] Baltasar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/12/2010 Echeverría [es] Echeverría การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2010 antropomorfa [es] antropomorfa การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/12/2010 fútbol [es] fútbol การออกเสียง 0คะแนนโหวต