สมาชิก:

mikaeli

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ mikaeli

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/04/2019 loioin [fi] การออกเสียง : loioin 0 โหวต
23/04/2019 refugio [fi] การออกเสียง : refugio 0 โหวต
23/04/2019 Jon [fi] การออกเสียง : Jon 0 โหวต
23/04/2019 Siljan [fi] การออกเสียง : Siljan 0 โหวต
23/04/2019 lingon [fi] การออกเสียง : lingon 0 โหวต
23/04/2019 muren [fi] การออกเสียง : muren 0 โหวต
10/05/2018 kazoo [fi] การออกเสียง : kazoo 0 โหวต
28/02/2018 cola [fi] การออกเสียง : cola 0 โหวต
28/02/2018 Peter Pan [fi] การออกเสียง : Peter Pan 0 โหวต
27/12/2017 tilavuus [fi] การออกเสียง : tilavuus 0 โหวต
27/12/2017 samankestoinen [fi] การออกเสียง : samankestoinen 0 โหวต
27/12/2017 viikon päästä [fi] การออกเสียง : viikon päästä 0 โหวต
27/12/2017 ukonnuoli [fi] การออกเสียง : ukonnuoli 0 โหวต
27/12/2017 painotuore [fi] การออกเสียง : painotuore 0 โหวต
27/12/2017 taustanauru [fi] การออกเสียง : taustanauru 0 โหวต
27/12/2017 kahvitus [fi] การออกเสียง : kahvitus 0 โหวต
27/12/2017 hermomyrkky [fi] การออกเสียง : hermomyrkky 0 โหวต
27/12/2017 nähdä [fi] การออกเสียง : nähdä 0 โหวต
27/12/2017 raakuus [fi] การออกเสียง : raakuus 0 โหวต
27/12/2017 nahkalaukku [fi] การออกเสียง : nahkalaukku 0 โหวต
27/12/2017 Hirvaskangas [fi] การออกเสียง : Hirvaskangas 0 โหวต
27/12/2017 nykyään [fi] การออกเสียง : nykyään 0 โหวต
27/12/2017 Oiva Toikka [fi] การออกเสียง : Oiva Toikka 0 โหวต
27/12/2017 urheilu [fi] การออกเสียง : urheilu 0 โหวต
27/12/2017 sakea [fi] การออกเสียง : sakea 0 โหวต
27/12/2017 irti [fi] การออกเสียง : irti 0 โหวต
27/12/2017 maitovara [fi] การออกเสียง : maitovara 0 โหวต
27/12/2017 kokematon [fi] การออกเสียง : kokematon 0 โหวต
27/12/2017 ensirakkaus [fi] การออกเสียง : ensirakkaus 0 โหวต
27/12/2017 yskös [fi] การออกเสียง : yskös 0 โหวต