ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/02/2018 cola [fi] การออกเสียงคำว่า cola คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2018 Peter Pan [fi] การออกเสียงคำว่า Peter Pan คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 tilavuus [fi] การออกเสียงคำว่า tilavuus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 samankestoinen [fi] การออกเสียงคำว่า samankestoinen คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 viikon päästä [fi] การออกเสียงคำว่า viikon päästä คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 ukonnuoli [fi] การออกเสียงคำว่า ukonnuoli คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 painotuore [fi] การออกเสียงคำว่า painotuore คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 taustanauru [fi] การออกเสียงคำว่า taustanauru คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 kahvitus [fi] การออกเสียงคำว่า kahvitus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 hermomyrkky [fi] การออกเสียงคำว่า hermomyrkky คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 nähdä [fi] การออกเสียงคำว่า nähdä คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 raakuus [fi] การออกเสียงคำว่า raakuus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 nahkalaukku [fi] การออกเสียงคำว่า nahkalaukku คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 Hirvaskangas [fi] การออกเสียงคำว่า Hirvaskangas คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 nykyään [fi] การออกเสียงคำว่า nykyään คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 Oiva Toikka [fi] การออกเสียงคำว่า Oiva Toikka คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 urheilu [fi] การออกเสียงคำว่า urheilu คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 sakea [fi] การออกเสียงคำว่า sakea คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 irti [fi] การออกเสียงคำว่า irti คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 maitovara [fi] การออกเสียงคำว่า maitovara คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 kokematon [fi] การออกเสียงคำว่า kokematon คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 ensirakkaus [fi] การออกเสียงคำว่า ensirakkaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 yskös [fi] การออกเสียงคำว่า yskös คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 lyhäri [fi] การออกเสียงคำว่า lyhäri คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 sukankuluttaja [fi] การออกเสียงคำว่า sukankuluttaja คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 pane [fi] การออกเสียงคำว่า pane คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 unho [fi] การออกเสียงคำว่า unho คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 leseet [fi] การออกเสียงคำว่า leseet คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 foolihappo [fi] การออกเสียงคำว่า foolihappo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/12/2017 isyysvapaa [fi] การออกเสียงคำว่า isyysvapaa คะแนนโหวต 0 คะแนน