ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/11/2010 god [en] การออกเสียง : god -1 โหวต
02/11/2010 allegiance [en] การออกเสียง : allegiance 0 โหวต
02/11/2010 radii [en] การออกเสียง : radii 1 โหวต
02/11/2010 Kristen Wiig [en] การออกเสียง : Kristen Wiig 0 โหวต
02/11/2010 megabyte [en] การออกเสียง : megabyte 0 โหวต
02/11/2010 Bono [en] การออกเสียง : Bono 0 โหวต
02/11/2010 phonetic [en] การออกเสียง : phonetic 0 โหวต
02/11/2010 the [en] การออกเสียง : the 1 โหวต
02/11/2010 naive [en] การออกเสียง : naive 1 โหวต
02/11/2010 YouTube [en] การออกเสียง : YouTube -1 โหวต
02/11/2010 rabbit [en] การออกเสียง : rabbit 0 โหวต
02/11/2010 gato [es] การออกเสียง : gato 0 โหวต
02/11/2010 Ross Bagdasarian [en] การออกเสียง : Ross Bagdasarian 0 โหวต
02/11/2010 Johnny Knoxville [en] การออกเสียง : Johnny Knoxville 1 โหวต
02/11/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism -1 โหวต
02/11/2010 Sufjan Stevens [en] การออกเสียง : Sufjan Stevens 2 โหวต
02/11/2010 trekking [en] การออกเสียง : trekking 0 โหวต
02/11/2010 M. Night Shyamalan [en] การออกเสียง : M. Night Shyamalan 1 โหวต
02/11/2010 Habakkuk [en] การออกเสียง : Habakkuk 1 โหวต
02/11/2010 Steven Soderbergh [en] การออกเสียง : Steven Soderbergh 0 โหวต
02/11/2010 Nahum [en] การออกเสียง : Nahum 0 โหวต
02/11/2010 Philemon [en] การออกเสียง : Philemon 0 โหวต
02/11/2010 Scoville [en] การออกเสียง : Scoville 0 โหวต