ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/11/2010 god [en] god การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 allegiance [en] allegiance การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 radii [en] radii การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/11/2010 Kristen Wiig [en] Kristen Wiig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 megabyte [en] megabyte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 Bono [en] Bono การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 phonetic [en] phonetic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 the [en] the การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/11/2010 naive [en] naive การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/11/2010 YouTube [en] YouTube การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 rabbit [en] rabbit การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/11/2010 gato [es] gato การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 Ross Bagdasarian [en] Ross Bagdasarian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 Johnny Knoxville [en] Johnny Knoxville การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/11/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/11/2010 Sufjan Stevens [en] Sufjan Stevens การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/11/2010 trekking [en] trekking การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 M. Night Shyamalan [en] M. Night Shyamalan การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/11/2010 Habakkuk [en] Habakkuk การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/11/2010 Steven Soderbergh [en] Steven Soderbergh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 Nahum [en] Nahum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 Philemon [en] Philemon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2010 Scoville [en] Scoville การออกเสียง 0คะแนนโหวต