ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/11/2010 god [en] การออกเสียงคำว่า god คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 allegiance [en] การออกเสียงคำว่า allegiance คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 radii [en] การออกเสียงคำว่า radii คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/11/2010 Kristen Wiig [en] การออกเสียงคำว่า Kristen Wiig คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 megabyte [en] การออกเสียงคำว่า megabyte คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 Bono [en] การออกเสียงคำว่า Bono คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 phonetic [en] การออกเสียงคำว่า phonetic คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 the [en] การออกเสียงคำว่า the คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/11/2010 naive [en] การออกเสียงคำว่า naive คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/11/2010 YouTube [en] การออกเสียงคำว่า YouTube คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 rabbit [en] การออกเสียงคำว่า rabbit คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 gato [es] การออกเสียงคำว่า gato คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 Ross Bagdasarian [en] การออกเสียงคำว่า Ross Bagdasarian คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 Johnny Knoxville [en] การออกเสียงคำว่า Johnny Knoxville คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/11/2010 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/11/2010 Sufjan Stevens [en] การออกเสียงคำว่า Sufjan Stevens คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/11/2010 trekking [en] การออกเสียงคำว่า trekking คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 M. Night Shyamalan [en] การออกเสียงคำว่า M. Night Shyamalan คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/11/2010 Habakkuk [en] การออกเสียงคำว่า Habakkuk คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/11/2010 Steven Soderbergh [en] การออกเสียงคำว่า Steven Soderbergh คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 Nahum [en] การออกเสียงคำว่า Nahum คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 Philemon [en] การออกเสียงคำว่า Philemon คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2010 Scoville [en] การออกเสียงคำว่า Scoville คะแนนโหวต 0 คะแนน