ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/10/2015 Irchester [en] Irchester การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 Mariamne [en] Mariamne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 Terre Verte [en] Terre Verte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 Rosinante [en] Rosinante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 Thomas Bewick [en] Thomas Bewick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 Omar Khayyám [en] Omar Khayyám การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 tautosyllabic [en] tautosyllabic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 cystic artery [en] cystic artery การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 ice sheet [en] ice sheet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 Ianding [en] Ianding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 Deborah Kerr [en] Deborah Kerr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/10/2015 potholder [en] potholder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/07/2015 Paul Robeson [en] Paul Robeson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 deiform [en] deiform การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 Frank Horsfall [en] Frank Horsfall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 Duolingo [en] Duolingo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 planners [en] planners การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 cross-references [en] cross-references การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 cross-referenced [en] cross-referenced การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 start [en] start การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/07/2015 inconspicuousness [en] inconspicuousness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/07/2015 Isbister [en] Isbister การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/06/2015 Scone [en] Scone การออกเสียง -1คะแนนโหวต
13/04/2015 Yeo [en] Yeo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 bona fide [en] bona fide การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 sergeant [en] sergeant การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 fleur de lys [en] fleur de lys การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 apriorism [en] apriorism การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2015 gawne [en] gawne การออกเสียง 0คะแนนโหวต