ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/12/2011 học hành [vi] การออกเสียง : học hành 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/12/2011 phân lọai [vi] การออกเสียง : phân lọai 0 โหวต
18/12/2011 chú tiểu [vi] การออกเสียง : chú tiểu 0 โหวต
18/12/2011 tư trang [vi] การออกเสียง : tư trang 0 โหวต
18/12/2011 phát âm [vi] การออกเสียง : phát âm 0 โหวต
18/12/2011 thể lọai [vi] การออกเสียง : thể lọai 0 โหวต
18/12/2011 điện thọai [vi] การออกเสียง : điện thọai 0 โหวต
17/12/2011 Tây Sơn [vi] การออกเสียง : Tây Sơn 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Phúc Ánh [vi] การออกเสียง : Nguyễn Phúc Ánh 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Nhạc [vi] การออกเสียง : Nguyễn Nhạc 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Lữ [vi] การออกเสียง : Nguyễn Lữ 0 โหวต
17/12/2011 Thanh Hóa [vi] การออกเสียง : Thanh Hóa 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Kim [vi] การออกเสียง : Nguyễn Kim 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Huệ [vi] การออกเสียง : Nguyễn Huệ 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Ánh [vi] การออกเสียง : Nguyễn Ánh 0 โหวต
17/12/2011 Phú Xuân [vi] การออกเสียง : Phú Xuân 0 โหวต
17/12/2011 Minh Mạng [vi] การออกเสียง : Minh Mạng 0 โหวต
17/12/2011 Bảo Đại [vi] การออกเสียง : Bảo Đại 0 โหวต
17/12/2011 Trưng Trắc [vi] การออกเสียง : Trưng Trắc 0 โหวต
17/12/2011 Thuận Hóa [vi] การออกเสียง : Thuận Hóa 0 โหวต
17/12/2011 Trưng Nhị [vi] การออกเสียง : Trưng Nhị 0 โหวต
17/12/2011 Hai Bà Trưng [vi] การออกเสียง : Hai Bà Trưng 0 โหวต
17/12/2011 Phan Bội Châu [vi] การออกเสียง : Phan Bội Châu 0 โหวต
17/12/2011 Phan Châu Trinh [vi] การออกเสียง : Phan Châu Trinh 0 โหวต
17/12/2011 Cường Để [vi] การออกเสียง : Cường Để 0 โหวต
17/12/2011 Phan Chu Trinh [vi] การออกเสียง : Phan Chu Trinh 0 โหวต
17/12/2011 Đông Dương [vi] การออกเสียง : Đông Dương 0 โหวต
17/12/2011 Ngô Đình Diệm [vi] การออกเสียง : Ngô Đình Diệm 0 โหวต
17/12/2011 Bạch Đằng [vi] การออกเสียง : Bạch Đằng 0 โหวต
17/12/2011 Bến Hải [vi] การออกเสียง : Bến Hải 0 โหวต