ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/12/2011 học hành [vi] การออกเสียงคำว่า học hành 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/12/2011 phân lọai [vi] การออกเสียงคำว่า phân lọai 0 โหวต
18/12/2011 chú tiểu [vi] การออกเสียงคำว่า chú tiểu 0 โหวต
18/12/2011 tư trang [vi] การออกเสียงคำว่า tư trang 0 โหวต
18/12/2011 phát âm [vi] การออกเสียงคำว่า phát âm 0 โหวต
18/12/2011 thể lọai [vi] การออกเสียงคำว่า thể lọai 0 โหวต
18/12/2011 điện thọai [vi] การออกเสียงคำว่า điện thọai 0 โหวต
17/12/2011 Tây Sơn [vi] การออกเสียงคำว่า Tây Sơn 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Phúc Ánh [vi] การออกเสียงคำว่า Nguyễn Phúc Ánh 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Nhạc [vi] การออกเสียงคำว่า Nguyễn Nhạc 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Lữ [vi] การออกเสียงคำว่า Nguyễn Lữ 0 โหวต
17/12/2011 Thanh Hóa [vi] การออกเสียงคำว่า Thanh Hóa 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Kim [vi] การออกเสียงคำว่า Nguyễn Kim 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Huệ [vi] การออกเสียงคำว่า Nguyễn Huệ 0 โหวต
17/12/2011 Nguyễn Ánh [vi] การออกเสียงคำว่า Nguyễn Ánh 0 โหวต
17/12/2011 Phú Xuân [vi] การออกเสียงคำว่า Phú Xuân 0 โหวต
17/12/2011 Minh Mạng [vi] การออกเสียงคำว่า Minh Mạng 0 โหวต
17/12/2011 Bảo Đại [vi] การออกเสียงคำว่า Bảo Đại 0 โหวต
17/12/2011 Trưng Trắc [vi] การออกเสียงคำว่า Trưng Trắc 0 โหวต
17/12/2011 Thuận Hóa [vi] การออกเสียงคำว่า Thuận Hóa 0 โหวต
17/12/2011 Trưng Nhị [vi] การออกเสียงคำว่า Trưng Nhị 0 โหวต
17/12/2011 Hai Bà Trưng [vi] การออกเสียงคำว่า Hai Bà Trưng 0 โหวต
17/12/2011 Phan Bội Châu [vi] การออกเสียงคำว่า Phan Bội Châu 0 โหวต
17/12/2011 Phan Châu Trinh [vi] การออกเสียงคำว่า Phan Châu Trinh 0 โหวต
17/12/2011 Cường Để [vi] การออกเสียงคำว่า Cường Để 0 โหวต
17/12/2011 Phan Chu Trinh [vi] การออกเสียงคำว่า Phan Chu Trinh 0 โหวต
17/12/2011 Đông Dương [vi] การออกเสียงคำว่า Đông Dương 0 โหวต
17/12/2011 Ngô Đình Diệm [vi] การออกเสียงคำว่า Ngô Đình Diệm 0 โหวต
17/12/2011 Bạch Đằng [vi] การออกเสียงคำว่า Bạch Đằng 0 โหวต
17/12/2011 Bến Hải [vi] การออกเสียงคำว่า Bến Hải 0 โหวต