ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/11/2011 trái chùm ruột [vi] การออกเสียงคำว่า trái chùm ruột คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái lựu [vi] การออกเสียงคำว่า trái lựu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái lê [vi] การออกเสียงคำว่า trái lê คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái vải [vi] การออกเสียงคำว่า trái vải คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái nhãn [vi] การออกเสียงคำว่า trái nhãn คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái sấu [vi] การออกเสียงคำว่า trái sấu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái bòn bon [vi] การออกเสียงคำว่า trái bòn bon คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái sơ ri [vi] การออกเสียงคำว่า trái sơ ri คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái mít [vi] การออกเสียงคำว่า trái mít คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái sầu riêng [vi] การออกเสียงคำว่า trái sầu riêng คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái bưởi [vi] การออกเสียงคำว่า trái bưởi คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái dâu [vi] การออกเสียงคำว่า trái dâu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 trái chôm chôm [vi] การออกเสียงคำว่า trái chôm chôm คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2011 cây mía [vi] การออกเสียงคำว่า cây mía คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 củ sắn [vi] การออกเสียงคำว่า củ sắn คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 chuối [vi] การออกเสียงคำว่า chuối คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2011 gương sen [vi] การออกเสียงคำว่า gương sen คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 hạt sen [vi] การออกเสียงคำว่า hạt sen คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 củ từ [vi] การออกเสียงคำว่า củ từ คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 củ ấu [vi] การออกเสียงคำว่า củ ấu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 khoai mì [vi] การออกเสียงคำว่า khoai mì คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2011 khoai mỡ [vi] การออกเสียงคำว่า khoai mỡ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2011 củ đậu [vi] การออกเสียงคำว่า củ đậu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2011 khoai lùn [vi] การออกเสียงคำว่า khoai lùn คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 củ năng [vi] การออกเสียงคำว่า củ năng คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2011 củ tỏi [vi] การออกเสียงคำว่า củ tỏi คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 củ hành [vi] การออกเสียงคำว่า củ hành คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/11/2011 củ kiệu [vi] การออกเสียงคำว่า củ kiệu คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 cải [vi] การออกเสียงคำว่า cải คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/11/2011 quả mơ [vi] การออกเสียงคำว่า quả mơ คะแนนโหวต 0 คะแนน