ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
14/11/2011 trái quýt [vi] trái quýt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái chùm ruột [vi] trái chùm ruột การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái lựu [vi] trái lựu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái lê [vi] trái lê การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái vải [vi] trái vải การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái nhãn [vi] trái nhãn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái sấu [vi] trái sấu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái bòn bon [vi] trái bòn bon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái sơ ri [vi] trái sơ ri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái mít [vi] trái mít การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái sầu riêng [vi] trái sầu riêng การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái bưởi [vi] trái bưởi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái dâu [vi] trái dâu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 trái chôm chôm [vi] trái chôm chôm การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2011 cây mía [vi] cây mía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 củ sắn [vi] củ sắn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 chuối [vi] chuối การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2011 gương sen [vi] gương sen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 hạt sen [vi] hạt sen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 củ từ [vi] củ từ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 củ ấu [vi] củ ấu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 khoai mì [vi] khoai mì การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2011 khoai mỡ [vi] khoai mỡ การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2011 củ đậu [vi] củ đậu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2011 khoai lùn [vi] khoai lùn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 củ năng [vi] củ năng การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2011 củ tỏi [vi] củ tỏi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 củ hành [vi] củ hành การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/11/2011 củ kiệu [vi] củ kiệu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/11/2011 cải [vi] cải การออกเสียง 0คะแนนโหวต