ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/01/2010 sós rudacskák [hu] การออกเสียง : sós rudacskák 0 โหวต
27/01/2010 hörög [hu] การออกเสียง : hörög 0 โหวต
27/01/2010 helyesel [hu] การออกเสียง : helyesel 0 โหวต
27/01/2010 hajlandó [hu] การออกเสียง : hajlandó 0 โหวต
27/01/2010 tokaji aszú eszencia [hu] การออกเสียง : tokaji aszú eszencia 0 โหวต
09/01/2010 szakadék [hu] การออกเสียง : szakadék 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/01/2010 fekszik [hu] การออกเสียง : fekszik 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 befagy [hu] การออกเสียง : befagy 0 โหวต
04/01/2010 beiktat [hu] การออกเสียง : beiktat 0 โหวต
04/01/2010 becsap [hu] การออกเสียง : becsap 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 bejegyez [hu] การออกเสียง : bejegyez 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 aggódik [hu] การออกเสียง : aggódik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 atletizál [hu] การออกเสียง : atletizál 0 โหวต
04/01/2010 Zsemlye Ferenc [hu] การออกเสียง : Zsemlye Ferenc 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 avanzsíroz [hu] การออกเสียง : avanzsíroz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 betűz [hu] การออกเสียง : betűz 0 โหวต
04/01/2010 bizonyít [hu] การออกเสียง : bizonyít 0 โหวต
04/01/2010 birtokol [hu] การออกเสียง : birtokol 0 โหวต
04/01/2010 blamál [hu] การออกเสียง : blamál 0 โหวต
04/01/2010 beszól [hu] การออกเสียง : beszól 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 betonoz [hu] การออกเสียง : betonoz 0 โหวต
04/01/2010 bont [hu] การออกเสียง : bont 0 โหวต
04/01/2010 beszélget [hu] การออกเสียง : beszélget 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 blogol [hu] การออกเสียง : blogol 0 โหวต
04/01/2010 ajándékoz [hu] การออกเสียง : ajándékoz 0 โหวต
04/01/2010 bukik [hu] การออกเสียง : bukik 0 โหวต
04/01/2010 borzaszt [hu] การออกเสียง : borzaszt 0 โหวต
04/01/2010 csuklik [hu] การออกเสียง : csuklik 0 โหวต
04/01/2010 csökkent [hu] การออกเสียง : csökkent 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2010 csór [hu] การออกเสียง : csór 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด