ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/01/2010 fog [hu] การออกเสียง : fog 0 โหวต
28/01/2010 Belfast [hu] การออกเสียง : Belfast 0 โหวต
28/01/2010 Burma [hu] การออกเสียง : Burma 0 โหวต
28/01/2010 festék [hu] การออกเสียง : festék 0 โหวต
28/01/2010 tunkol [hu] การออกเสียง : tunkol 0 โหวต
28/01/2010 Fekete-tenger [hu] การออกเสียง : Fekete-tenger 0 โหวต
28/01/2010 házi [hu] การออกเสียง : házi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/01/2010 Uránusz [hu] การออกเสียง : Uránusz 0 โหวต
28/01/2010 kunyhó [hu] การออกเสียง : kunyhó 0 โหวต
28/01/2010 törpe [hu] การออกเสียง : törpe 0 โหวต
28/01/2010 vállalatai [hu] การออกเสียง : vállalatai 0 โหวต
28/01/2010 jelez [hu] การออกเสียง : jelez 0 โหวต
28/01/2010 fészek [hu] การออกเสียง : fészek 0 โหวต
28/01/2010 hír [hu] การออกเสียง : hír 0 โหวต
28/01/2010 áld [hu] การออกเสียง : áld 0 โหวต
27/01/2010 fáj [hu] การออกเสียง : fáj 0 โหวต
27/01/2010 hálózat [hu] การออกเสียง : hálózat 0 โหวต
27/01/2010 ikerház [hu] การออกเสียง : ikerház 0 โหวต
27/01/2010 dinasztia [hu] การออกเสียง : dinasztia 0 โหวต
27/01/2010 elosztó [hu] การออกเสียง : elosztó 0 โหวต
27/01/2010 készül [hu] การออกเสียง : készül 0 โหวต
27/01/2010 fél [hu] การออกเสียง : fél 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/01/2010 kerékpáros [hu] การออกเสียง : kerékpáros 0 โหวต
27/01/2010 bérgyártás [hu] การออกเสียง : bérgyártás 0 โหวต
27/01/2010 együttműködési [hu] การออกเสียง : együttműködési 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/01/2010 vágy [hu] การออกเสียง : vágy 0 โหวต
27/01/2010 kerékpározás [hu] การออกเสียง : kerékpározás 0 โหวต
27/01/2010 világpiacokon [hu] การออกเสียง : világpiacokon 0 โหวต
27/01/2010 kávéház [hu] การออกเสียง : kávéház 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/01/2010 visszatapsolás [hu] การออกเสียง : visszatapsolás 0 โหวต