ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/12/2009 csalódik [hu] การออกเสียง : csalódik 0 โหวต
28/12/2009 csírájában elfojt [hu] การออกเสียง : csírájában elfojt 0 โหวต
28/12/2009 csicsereg [hu] การออกเสียง : csicsereg 0 โหวต
28/12/2009 cserbenhagy [hu] การออกเสียง : cserbenhagy 0 โหวต
28/12/2009 naptár [hu] การออกเสียง : naptár 0 โหวต
28/12/2009 Kellemes karácsonyt [hu] การออกเสียง : Kellemes karácsonyt 0 โหวต
07/12/2009 Átány [hu] การออกเสียง : Átány 0 โหวต
07/12/2009 Riesz Frigyes [hu] การออกเสียง : Riesz Frigyes 0 โหวต
07/12/2009 Adeodáta [hu] การออกเสียง : Adeodáta 0 โหวต
07/12/2009 Jó napot kívánok! [hu] การออกเสียง : Jó napot kívánok! 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2009 Moholy Nagy [hu] การออกเสียง : Moholy Nagy 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2009 Károly Zipernowsky [hu] การออกเสียง : Károly Zipernowsky 0 โหวต
07/12/2009 rendőrség [hu] การออกเสียง : rendőrség 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2009 szarka [hu] การออกเสียง : szarka 0 โหวต
07/12/2009 remekül [hu] การออกเสียง : remekül 0 โหวต
07/12/2009 Nem értem. [hu] การออกเสียง : Nem értem. 0 โหวต
07/12/2009 hideg tél [hu] การออกเสียง : hideg tél 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/12/2009 község [hu] การออกเสียง : község 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/12/2009 bányászat [hu] การออกเสียง : bányászat 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/07/2009 Aracs [hu] การออกเสียง : Aracs 0 โหวต
25/07/2009 Acsalag [hu] การออกเสียง : Acsalag 0 โหวต
25/07/2009 Alsórajk [hu] การออกเสียง : Alsórajk 0 โหวต
25/07/2009 Azucséna [hu] การออกเสียง : Azucséna 0 โหวต
25/07/2009 Aszpázia [hu] การออกเสียง : Aszpázia 0 โหวต
25/07/2009 Atanáz [hu] การออกเสียง : Atanáz 0 โหวต
25/07/2009 Alóma [hu] การออกเสียง : Alóma 0 โหวต
25/07/2009 Abád [hu] การออกเสียง : Abád 0 โหวต
25/07/2009 Arszlán [hu] การออกเสียง : Arszlán 0 โหวต
25/07/2009 Adásztevel [hu] การออกเสียง : Adásztevel 0 โหวต
25/07/2009 Apagy [hu] การออกเสียง : Apagy 0 โหวต