ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/04/2015 koordinált [hu] การออกเสียงคำว่า koordinált คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2015 szundikálás [hu] การออกเสียงคำว่า szundikálás คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2015 szökőmásodperc [hu] การออกเสียงคำว่า szökőmásodperc คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2015 nanoszekundum [hu] การออกเสียงคำว่า nanoszekundum คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2015 szunyókálás [hu] การออกเสียงคำว่า szunyókálás คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 regős [hu] การออกเสียงคำว่า regős คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 árva [hu] การออกเสียงคำว่า árva คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 Újváry János [hu] การออกเสียงคำว่า Újváry János คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 blabla [hu] การออกเสียงคำว่า blabla คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 Megyery [hu] การออกเสียงคำว่า Megyery คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 Thurzó György [hu] การออกเสียงคำว่า Thurzó György คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 Jó Ilona [hu] การออกเสียงคำว่า Jó Ilona คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 Nádasdy Ferenc [hu] การออกเสียงคำว่า Nádasdy Ferenc คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/03/2010 üdvözlöm [hu] การออกเสียงคำว่า üdvözlöm คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2010 narancssárga [hu] การออกเสียงคำว่า narancssárga คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/01/2010 Birmingham [hu] การออกเสียงคำว่า Birmingham คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Bahrain [hu] การออกเสียงคำว่า Bahrain คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Andorra [hu] การออกเสียงคำว่า Andorra คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Barbados [hu] การออกเสียงคำว่า Barbados คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Brunei [hu] การออกเสียงคำว่า Brunei คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Arábia [hu] การออกเสียงคำว่า Arábia คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Angola [hu] การออกเสียงคำว่า Angola คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Albánia [hu] การออกเสียงคำว่า Albánia คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 turbina [hu] การออกเสียงคำว่า turbina คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/01/2010 Algéria [hu] การออกเสียงคำว่า Algéria คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Argentína [hu] การออกเสียงคำว่า Argentína คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Burundi [hu] การออกเสียงคำว่า Burundi คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/01/2010 Bern [hu] การออกเสียงคำว่า Bern คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Bagdad [hu] การออกเสียงคำว่า Bagdad คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/01/2010 Plútó [hu] การออกเสียงคำว่า Plútó คะแนนโหวต 0 คะแนน