ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/04/2015 koordinált [hu] การออกเสียง : koordinált 0 โหวต
30/04/2015 szundikálás [hu] การออกเสียง : szundikálás 0 โหวต
30/04/2015 szökőmásodperc [hu] การออกเสียง : szökőmásodperc 0 โหวต
30/04/2015 nanoszekundum [hu] การออกเสียง : nanoszekundum 0 โหวต
30/04/2015 szunyókálás [hu] การออกเสียง : szunyókálás 0 โหวต
09/04/2011 regős [hu] การออกเสียง : regős 0 โหวต
09/04/2011 árva [hu] การออกเสียง : árva 0 โหวต
09/04/2011 Újváry János [hu] การออกเสียง : Újváry János 0 โหวต
09/04/2011 blabla [hu] การออกเสียง : blabla 0 โหวต
09/04/2011 Megyery [hu] การออกเสียง : Megyery 0 โหวต
09/04/2011 Thurzó György [hu] การออกเสียง : Thurzó György 0 โหวต
09/04/2011 Jó Ilona [hu] การออกเสียง : Jó Ilona 0 โหวต
09/04/2011 Nádasdy Ferenc [hu] การออกเสียง : Nádasdy Ferenc 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/03/2010 üdvözlöm [hu] การออกเสียง : üdvözlöm 0 โหวต
30/01/2010 narancssárga [hu] การออกเสียง : narancssárga 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/01/2010 Birmingham [hu] การออกเสียง : Birmingham 0 โหวต
29/01/2010 Bahrain [hu] การออกเสียง : Bahrain 0 โหวต
29/01/2010 Andorra [hu] การออกเสียง : Andorra 0 โหวต
29/01/2010 Barbados [hu] การออกเสียง : Barbados 0 โหวต
29/01/2010 Brunei [hu] การออกเสียง : Brunei 0 โหวต
29/01/2010 Arábia [hu] การออกเสียง : Arábia 0 โหวต
29/01/2010 Angola [hu] การออกเสียง : Angola 0 โหวต
29/01/2010 Albánia [hu] การออกเสียง : Albánia 0 โหวต
29/01/2010 turbina [hu] การออกเสียง : turbina 1 โหวต
29/01/2010 Algéria [hu] การออกเสียง : Algéria 0 โหวต
29/01/2010 Argentína [hu] การออกเสียง : Argentína 0 โหวต
29/01/2010 Burundi [hu] การออกเสียง : Burundi 1 โหวต
29/01/2010 Bern [hu] การออกเสียง : Bern 0 โหวต
29/01/2010 Bagdad [hu] การออกเสียง : Bagdad 0 โหวต
29/01/2010 Plútó [hu] การออกเสียง : Plútó 0 โหวต