ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/07/2009 doos [nl] การออกเสียงคำว่า doos คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 pinsbek [nl] การออกเสียงคำว่า pinsbek คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 schrijverke [nl] การออกเสียงคำว่า schrijverke คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 spaarne [nl] การออกเสียงคำว่า spaarne คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 ansjovis [nl] การออกเสียงคำว่า ansjovis คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/07/2009 schelvis [nl] การออกเสียงคำว่า schelvis คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 spiering [nl] การออกเสียงคำว่า spiering คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 clematis [nl] การออกเสียงคำว่า clematis คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 meidoorn [nl] การออกเสียงคำว่า meidoorn คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 korenbloem [nl] การออกเสียงคำว่า korenbloem คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 kamperfoelie [nl] การออกเสียงคำว่า kamperfoelie คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 sint janskruid [nl] การออกเสียงคำว่า sint janskruid คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 kleefkruid [nl] การออกเสียงคำว่า kleefkruid คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 teunisbloem [nl] การออกเสียงคำว่า teunisbloem คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] การออกเสียงคำว่า patholoog-anatoom คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 systeembeheerder [nl] การออกเสียงคำว่า systeembeheerder คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 secretaris [nl] การออกเสียงคำว่า secretaris คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] การออกเสียงคำว่า secretaris-generaal คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 spion [nl] การออกเสียงคำว่า spion คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 cellist [nl] การออกเสียงคำว่า cellist คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 steward [nl] การออกเสียงคำว่า steward คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 Schilder [nl] การออกเสียงคำว่า Schilder คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 souffleur [nl] การออกเสียงคำว่า souffleur คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 Schalkwijk [nl] การออกเสียงคำว่า Schalkwijk คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 Spijk [nl] การออกเสียงคำว่า Spijk คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 Schoonhoven [nl] การออกเสียงคำว่า Schoonhoven คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] การออกเสียงคำว่า Zoeterwoude-rijndijk คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 Beuningen [nl] การออกเสียงคำว่า Beuningen คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 cypres [nl] การออกเสียงคำว่า cypres คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2009 Schiphol oost [nl] การออกเสียงคำว่า Schiphol oost คะแนนโหวต 0 คะแนน