ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/07/2009 doos [nl] doos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 pinsbek [nl] pinsbek การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 schrijverke [nl] schrijverke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 spaarne [nl] spaarne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 ansjovis [nl] ansjovis การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/07/2009 schelvis [nl] schelvis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 spiering [nl] spiering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 clematis [nl] clematis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 meidoorn [nl] meidoorn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 korenbloem [nl] korenbloem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 kamperfoelie [nl] kamperfoelie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 sint janskruid [nl] sint janskruid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 kleefkruid [nl] kleefkruid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 teunisbloem [nl] teunisbloem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] patholoog-anatoom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 systeembeheerder [nl] systeembeheerder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 secretaris [nl] secretaris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] secretaris-generaal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 spion [nl] spion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 cellist [nl] cellist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 steward [nl] steward การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 Schilder [nl] Schilder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 souffleur [nl] souffleur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 Schalkwijk [nl] Schalkwijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 Spijk [nl] Spijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 Schoonhoven [nl] Schoonhoven การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] Zoeterwoude-rijndijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 Beuningen [nl] Beuningen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 cypres [nl] cypres การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2009 Schiphol oost [nl] Schiphol oost การออกเสียง 0คะแนนโหวต