ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/07/2009 doos [nl] การออกเสียงคำว่า doos 0 โหวต
12/07/2009 pinsbek [nl] การออกเสียงคำว่า pinsbek 0 โหวต
12/07/2009 schrijverke [nl] การออกเสียงคำว่า schrijverke 0 โหวต
12/07/2009 spaarne [nl] การออกเสียงคำว่า spaarne 0 โหวต
12/07/2009 ansjovis [nl] การออกเสียงคำว่า ansjovis -1 โหวต
12/07/2009 schelvis [nl] การออกเสียงคำว่า schelvis 0 โหวต
12/07/2009 spiering [nl] การออกเสียงคำว่า spiering 0 โหวต
12/07/2009 clematis [nl] การออกเสียงคำว่า clematis 0 โหวต
12/07/2009 meidoorn [nl] การออกเสียงคำว่า meidoorn 0 โหวต
12/07/2009 korenbloem [nl] การออกเสียงคำว่า korenbloem 0 โหวต
12/07/2009 kamperfoelie [nl] การออกเสียงคำว่า kamperfoelie 0 โหวต
12/07/2009 sint janskruid [nl] การออกเสียงคำว่า sint janskruid 0 โหวต
12/07/2009 kleefkruid [nl] การออกเสียงคำว่า kleefkruid 0 โหวต
12/07/2009 teunisbloem [nl] การออกเสียงคำว่า teunisbloem 0 โหวต
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] การออกเสียงคำว่า patholoog-anatoom 0 โหวต
12/07/2009 systeembeheerder [nl] การออกเสียงคำว่า systeembeheerder 0 โหวต
12/07/2009 secretaris [nl] การออกเสียงคำว่า secretaris 0 โหวต
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] การออกเสียงคำว่า secretaris-generaal 0 โหวต
12/07/2009 spion [nl] การออกเสียงคำว่า spion 0 โหวต
12/07/2009 cellist [nl] การออกเสียงคำว่า cellist 0 โหวต
12/07/2009 steward [nl] การออกเสียงคำว่า steward 0 โหวต
12/07/2009 Schilder [nl] การออกเสียงคำว่า Schilder 0 โหวต
12/07/2009 souffleur [nl] การออกเสียงคำว่า souffleur 0 โหวต
12/07/2009 Schalkwijk [nl] การออกเสียงคำว่า Schalkwijk 0 โหวต
12/07/2009 Spijk [nl] การออกเสียงคำว่า Spijk 0 โหวต
12/07/2009 Schoonhoven [nl] การออกเสียงคำว่า Schoonhoven 0 โหวต
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] การออกเสียงคำว่า Zoeterwoude-rijndijk 0 โหวต
12/07/2009 Beuningen [nl] การออกเสียงคำว่า Beuningen 0 โหวต
12/07/2009 cypres [nl] การออกเสียงคำว่า cypres 0 โหวต
12/07/2009 Schiphol oost [nl] การออกเสียงคำว่า Schiphol oost 0 โหวต