ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/07/2009 doos [nl] การออกเสียง : doos 0 โหวต
12/07/2009 pinsbek [nl] การออกเสียง : pinsbek 0 โหวต
12/07/2009 schrijverke [nl] การออกเสียง : schrijverke 0 โหวต
12/07/2009 spaarne [nl] การออกเสียง : spaarne 0 โหวต
12/07/2009 ansjovis [nl] การออกเสียง : ansjovis -1 โหวต
12/07/2009 schelvis [nl] การออกเสียง : schelvis 0 โหวต
12/07/2009 spiering [nl] การออกเสียง : spiering 0 โหวต
12/07/2009 clematis [nl] การออกเสียง : clematis 0 โหวต
12/07/2009 meidoorn [nl] การออกเสียง : meidoorn 0 โหวต
12/07/2009 korenbloem [nl] การออกเสียง : korenbloem 0 โหวต
12/07/2009 kamperfoelie [nl] การออกเสียง : kamperfoelie 0 โหวต
12/07/2009 sint janskruid [nl] การออกเสียง : sint janskruid 0 โหวต
12/07/2009 kleefkruid [nl] การออกเสียง : kleefkruid 0 โหวต
12/07/2009 teunisbloem [nl] การออกเสียง : teunisbloem 0 โหวต
12/07/2009 patholoog-anatoom [nl] การออกเสียง : patholoog-anatoom 0 โหวต
12/07/2009 systeembeheerder [nl] การออกเสียง : systeembeheerder 0 โหวต
12/07/2009 secretaris [nl] การออกเสียง : secretaris 0 โหวต
12/07/2009 secretaris-generaal [nl] การออกเสียง : secretaris-generaal 0 โหวต
12/07/2009 spion [nl] การออกเสียง : spion 0 โหวต
12/07/2009 cellist [nl] การออกเสียง : cellist 0 โหวต
12/07/2009 steward [nl] การออกเสียง : steward 0 โหวต
12/07/2009 Schilder [nl] การออกเสียง : Schilder 0 โหวต
12/07/2009 souffleur [nl] การออกเสียง : souffleur 0 โหวต
12/07/2009 Schalkwijk [nl] การออกเสียง : Schalkwijk 0 โหวต
12/07/2009 Spijk [nl] การออกเสียง : Spijk 0 โหวต
12/07/2009 Schoonhoven [nl] การออกเสียง : Schoonhoven 0 โหวต
12/07/2009 Zoeterwoude-rijndijk [nl] การออกเสียง : Zoeterwoude-rijndijk 0 โหวต
12/07/2009 Beuningen [nl] การออกเสียง : Beuningen 0 โหวต
12/07/2009 cypres [nl] การออกเสียง : cypres 0 โหวต
12/07/2009 Schiphol oost [nl] การออกเสียง : Schiphol oost 0 โหวต