ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/02/2012 incoercible [es] incoercible การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 incoercibilidad [es] incoercibilidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 inferencia [es] inferencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 bilateralidad [es] bilateralidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 exegético [es] exegético การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 normatividad [es] normatividad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 amenamente [es] amenamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 Xoloitzcuintle [es] Xoloitzcuintle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 estadía [es] estadía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 minucioso [es] minucioso การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/02/2012 dactiloscopía [es] dactiloscopía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 endocrinóloga [es] endocrinóloga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 cereza [es] cereza การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/02/2012 allegar [es] allegar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 exuberancia [es] exuberancia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 hacendoso [es] hacendoso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 disipar [es] disipar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 diplomacia [es] diplomacia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 Haroldo [es] Haroldo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 Valencia [es] Valencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 estevado [es] estevado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 típula [es] típula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 Güero [es] Güero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 cenzontle [es] cenzontle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 corusca [es] corusca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 demodé [es] demodé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 matacán [es] matacán การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] Henrique Capriles Radonski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 Geofredo [es] Geofredo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 boutique [es] boutique การออกเสียง 0คะแนนโหวต