ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/02/2012 incoercible [es] การออกเสียงคำว่า incoercible คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 incoercibilidad [es] การออกเสียงคำว่า incoercibilidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 inferencia [es] การออกเสียงคำว่า inferencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 bilateralidad [es] การออกเสียงคำว่า bilateralidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 exegético [es] การออกเสียงคำว่า exegético คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 normatividad [es] การออกเสียงคำว่า normatividad คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 amenamente [es] การออกเสียงคำว่า amenamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 Xoloitzcuintle [es] การออกเสียงคำว่า Xoloitzcuintle คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 estadía [es] การออกเสียงคำว่า estadía คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 minucioso [es] การออกเสียงคำว่า minucioso คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/02/2012 dactiloscopía [es] การออกเสียงคำว่า dactiloscopía คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 endocrinóloga [es] การออกเสียงคำว่า endocrinóloga คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 cereza [es] การออกเสียงคำว่า cereza คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/02/2012 allegar [es] การออกเสียงคำว่า allegar คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 exuberancia [es] การออกเสียงคำว่า exuberancia คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 hacendoso [es] การออกเสียงคำว่า hacendoso คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 disipar [es] การออกเสียงคำว่า disipar คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 diplomacia [es] การออกเสียงคำว่า diplomacia คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 Haroldo [es] การออกเสียงคำว่า Haroldo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 Valencia [es] การออกเสียงคำว่า Valencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 estevado [es] การออกเสียงคำว่า estevado คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 típula [es] การออกเสียงคำว่า típula คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 Güero [es] การออกเสียงคำว่า Güero คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 cenzontle [es] การออกเสียงคำว่า cenzontle คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 corusca [es] การออกเสียงคำว่า corusca คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 demodé [es] การออกเสียงคำว่า demodé คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 matacán [es] การออกเสียงคำว่า matacán คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] การออกเสียงคำว่า Henrique Capriles Radonski คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 Geofredo [es] การออกเสียงคำว่า Geofredo คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 boutique [es] การออกเสียงคำว่า boutique คะแนนโหวต 0 คะแนน