ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/02/2012 incoercible [es] การออกเสียง : incoercible 0 โหวต
28/02/2012 incoercibilidad [es] การออกเสียง : incoercibilidad 0 โหวต
28/02/2012 inferencia [es] การออกเสียง : inferencia 0 โหวต
28/02/2012 bilateralidad [es] การออกเสียง : bilateralidad 0 โหวต
28/02/2012 exegético [es] การออกเสียง : exegético 0 โหวต
27/02/2012 normatividad [es] การออกเสียง : normatividad 0 โหวต
27/02/2012 amenamente [es] การออกเสียง : amenamente 0 โหวต
27/02/2012 Xoloitzcuintle [es] การออกเสียง : Xoloitzcuintle 0 โหวต
27/02/2012 estadía [es] การออกเสียง : estadía 0 โหวต
27/02/2012 minucioso [es] การออกเสียง : minucioso 1 โหวต
27/02/2012 dactiloscopía [es] การออกเสียง : dactiloscopía 0 โหวต
27/02/2012 endocrinóloga [es] การออกเสียง : endocrinóloga 0 โหวต
27/02/2012 cereza [es] การออกเสียง : cereza -1 โหวต
27/02/2012 allegar [es] การออกเสียง : allegar 0 โหวต
27/02/2012 exuberancia [es] การออกเสียง : exuberancia 0 โหวต
27/02/2012 hacendoso [es] การออกเสียง : hacendoso 0 โหวต
27/02/2012 disipar [es] การออกเสียง : disipar 0 โหวต
27/02/2012 diplomacia [es] การออกเสียง : diplomacia 0 โหวต
27/02/2012 Haroldo [es] การออกเสียง : Haroldo 0 โหวต
27/02/2012 Valencia [es] การออกเสียง : Valencia -1 โหวต
27/02/2012 estevado [es] การออกเสียง : estevado 0 โหวต
27/02/2012 típula [es] การออกเสียง : típula 0 โหวต
27/02/2012 Güero [es] การออกเสียง : Güero 0 โหวต
27/02/2012 cenzontle [es] การออกเสียง : cenzontle 0 โหวต
27/02/2012 corusca [es] การออกเสียง : corusca 0 โหวต
27/02/2012 demodé [es] การออกเสียง : demodé 0 โหวต
27/02/2012 matacán [es] การออกเสียง : matacán 0 โหวต
27/02/2012 Henrique Capriles Radonski [es] การออกเสียง : Henrique Capriles Radonski 0 โหวต
27/02/2012 Geofredo [es] การออกเสียง : Geofredo 0 โหวต
27/02/2012 boutique [es] การออกเสียง : boutique 0 โหวต