ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/02/2012 preparatorio [es] การออกเสียงคำว่า preparatorio คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 bancario [es] การออกเสียงคำว่า bancario คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 código [es] การออกเสียงคำว่า código คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/02/2012 silogismo [es] การออกเสียงคำว่า silogismo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 nacionalismo [es] การออกเสียงคำว่า nacionalismo คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/02/2012 unilateralidad [es] การออกเสียงคำว่า unilateralidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] การออกเสียงคำว่า esternocleidomastoideo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 internacionalización [es] การออกเสียงคำว่า internacionalización คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 electroencefalograma [es] การออกเสียงคำว่า electroencefalograma คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 moralidad [es] การออกเสียงคำว่า moralidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] การออกเสียงคำว่า pacta sunt servanda คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 categórico [es] การออกเสียงคำว่า categórico คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 imputación [es] การออกเสียงคำว่า imputación คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 indivisibilidad [es] การออกเสียงคำว่า indivisibilidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 heteronomía [es] การออกเสียงคำว่า heteronomía คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 diferido [es] การออกเสียงคำว่า diferido คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 convención [es] การออกเสียงคำว่า convención คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 disciplinario [es] การออกเสียงคำว่า disciplinario คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 pretensor [es] การออกเสียงคำว่า pretensor คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 condicionado [es] การออกเสียงคำว่า condicionado คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 dominativo [es] การออกเสียงคำว่า dominativo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 consuetudinario [es] การออกเสียงคำว่า consuetudinario คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 instrumental [es] การออกเสียงคำว่า instrumental คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 sustitución [es] การออกเสียงคำว่า sustitución คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 socialmente [es] การออกเสียงคำว่า socialmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 convencionalismo [es] การออกเสียงคำว่า convencionalismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 retroactividad [es] การออกเสียงคำว่า retroactividad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 territorialidad [es] การออกเสียงคำว่า territorialidad คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 filológico [es] การออกเสียงคำว่า filológico คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 inexistencia [es] การออกเสียงคำว่า inexistencia คะแนนโหวต 0 คะแนน