ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/02/2012 preparatorio [es] การออกเสียง : preparatorio 0 โหวต
28/02/2012 bancario [es] การออกเสียง : bancario 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 código [es] การออกเสียง : código 1 โหวต
28/02/2012 silogismo [es] การออกเสียง : silogismo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 nacionalismo [es] การออกเสียง : nacionalismo -1 โหวต
28/02/2012 unilateralidad [es] การออกเสียง : unilateralidad 0 โหวต
28/02/2012 esternocleidomastoideo [es] การออกเสียง : esternocleidomastoideo 0 โหวต
28/02/2012 internacionalización [es] การออกเสียง : internacionalización 0 โหวต
28/02/2012 electroencefalograma [es] การออกเสียง : electroencefalograma 0 โหวต
28/02/2012 moralidad [es] การออกเสียง : moralidad 0 โหวต
28/02/2012 pacta sunt servanda [la] การออกเสียง : pacta sunt servanda 0 โหวต
28/02/2012 categórico [es] การออกเสียง : categórico 0 โหวต
28/02/2012 imputación [es] การออกเสียง : imputación 0 โหวต
28/02/2012 indivisibilidad [es] การออกเสียง : indivisibilidad 0 โหวต
28/02/2012 heteronomía [es] การออกเสียง : heteronomía 0 โหวต
28/02/2012 diferido [es] การออกเสียง : diferido 0 โหวต
28/02/2012 convención [es] การออกเสียง : convención 0 โหวต
28/02/2012 disciplinario [es] การออกเสียง : disciplinario 0 โหวต
28/02/2012 pretensor [es] การออกเสียง : pretensor 0 โหวต
28/02/2012 condicionado [es] การออกเสียง : condicionado 0 โหวต
28/02/2012 dominativo [es] การออกเสียง : dominativo 0 โหวต
28/02/2012 consuetudinario [es] การออกเสียง : consuetudinario 0 โหวต
28/02/2012 instrumental [es] การออกเสียง : instrumental 0 โหวต
28/02/2012 sustitución [es] การออกเสียง : sustitución 0 โหวต
28/02/2012 socialmente [es] การออกเสียง : socialmente 0 โหวต
28/02/2012 convencionalismo [es] การออกเสียง : convencionalismo 0 โหวต
28/02/2012 retroactividad [es] การออกเสียง : retroactividad 0 โหวต
28/02/2012 territorialidad [es] การออกเสียง : territorialidad 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 filológico [es] การออกเสียง : filológico 0 โหวต
28/02/2012 inexistencia [es] การออกเสียง : inexistencia 0 โหวต