ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/03/2012 muguete [es] การออกเสียงคำว่า muguete คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 Francisco Javier Castaños [es] การออกเสียงคำว่า Francisco Javier Castaños คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 wafle [es] การออกเสียงคำว่า wafle คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 peltre [es] การออกเสียงคำว่า peltre คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 Aqueménida [es] การออกเสียงคำว่า Aqueménida คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 mofle [es] การออกเสียงคำว่า mofle คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 saltear [es] การออกเสียงคำว่า saltear คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 embravecerse [es] การออกเสียงคำว่า embravecerse คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 agringar [es] การออกเสียงคำว่า agringar คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 terminaciones [es] การออกเสียงคำว่า terminaciones คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 pulse [es] การออกเสียงคำว่า pulse คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 si no es [es] การออกเสียงคำว่า si no es คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 suscríbase [es] การออกเสียงคำว่า suscríbase คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 obtendrá [es] การออกเสียงคำว่า obtendrá คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 restricciones [es] การออกเสียงคำว่า restricciones คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/03/2012 sonríes [es] การออกเสียงคำว่า sonríes คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/03/2012 encienden [es] การออกเสียงคำว่า encienden คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2012 efeso [es] การออกเสียงคำว่า efeso คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2012 almaraz [es] การออกเสียงคำว่า almaraz คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2012 chirivía [es] การออกเสียงคำว่า chirivía คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2012 mandatorio [es] การออกเสียงคำว่า mandatorio คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2012 Gertrudis [es] การออกเสียงคำว่า Gertrudis คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 Quetzalcōātl [nah] การออกเสียงคำว่า Quetzalcōātl คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] การออกเสียงคำว่า Coyolxauhqui คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 Xiomara [es] การออกเสียงคำว่า Xiomara คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 pecuniario [es] การออกเสียงคำว่า pecuniario คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 resarcimiento [es] การออกเสียงคำว่า resarcimiento คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 abstracción [es] การออกเสียงคำว่า abstracción คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 vigencia [es] การออกเสียงคำว่า vigencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 constituyente [es] การออกเสียงคำว่า constituyente คะแนนโหวต 0 คะแนน