ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/03/2012 muguete [es] การออกเสียง : muguete 0 โหวต
08/03/2012 Francisco Javier Castaños [es] การออกเสียง : Francisco Javier Castaños 0 โหวต
08/03/2012 wafle [es] การออกเสียง : wafle 0 โหวต
08/03/2012 peltre [es] การออกเสียง : peltre 0 โหวต
08/03/2012 Aqueménida [es] การออกเสียง : Aqueménida 0 โหวต
08/03/2012 mofle [es] การออกเสียง : mofle 0 โหวต
08/03/2012 saltear [es] การออกเสียง : saltear 0 โหวต
08/03/2012 embravecerse [es] การออกเสียง : embravecerse 0 โหวต
08/03/2012 agringar [es] การออกเสียง : agringar 0 โหวต
08/03/2012 terminaciones [es] การออกเสียง : terminaciones 0 โหวต
08/03/2012 pulse [es] การออกเสียง : pulse 0 โหวต
08/03/2012 si no es [es] การออกเสียง : si no es 0 โหวต
08/03/2012 suscríbase [es] การออกเสียง : suscríbase 0 โหวต
08/03/2012 obtendrá [es] การออกเสียง : obtendrá 0 โหวต
08/03/2012 restricciones [es] การออกเสียง : restricciones 0 โหวต
04/03/2012 sonríes [es] การออกเสียง : sonríes 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/03/2012 encienden [es] การออกเสียง : encienden 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2012 efeso [es] การออกเสียง : efeso 0 โหวต
02/03/2012 almaraz [es] การออกเสียง : almaraz 0 โหวต
02/03/2012 chirivía [es] การออกเสียง : chirivía 0 โหวต
02/03/2012 mandatorio [es] การออกเสียง : mandatorio 0 โหวต
02/03/2012 Gertrudis [es] การออกเสียง : Gertrudis 0 โหวต
28/02/2012 Quetzalcōātl [nah] การออกเสียง : Quetzalcōātl 0 โหวต
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] การออกเสียง : Coyolxauhqui 0 โหวต
28/02/2012 Xiomara [es] การออกเสียง : Xiomara 0 โหวต
28/02/2012 pecuniario [es] การออกเสียง : pecuniario 0 โหวต
28/02/2012 resarcimiento [es] การออกเสียง : resarcimiento 0 โหวต
28/02/2012 abstracción [es] การออกเสียง : abstracción 0 โหวต
28/02/2012 vigencia [es] การออกเสียง : vigencia 0 โหวต
28/02/2012 constituyente [es] การออกเสียง : constituyente 0 โหวต