ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
08/03/2012 muguete [es] muguete การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 Francisco Javier Castaños [es] Francisco Javier Castaños การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 wafle [es] wafle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 peltre [es] peltre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 Aqueménida [es] Aqueménida การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 mofle [es] mofle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 saltear [es] saltear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 embravecerse [es] embravecerse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 agringar [es] agringar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 terminaciones [es] terminaciones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 pulse [es] pulse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 si no es [es] si no es การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 suscríbase [es] suscríbase การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 obtendrá [es] obtendrá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 restricciones [es] restricciones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/03/2012 sonríes [es] sonríes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/03/2012 encienden [es] encienden การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/03/2012 efeso [es] efeso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2012 almaraz [es] almaraz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2012 chirivía [es] chirivía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2012 mandatorio [es] mandatorio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2012 Gertrudis [es] Gertrudis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 Quetzalcōātl [nah] Quetzalcōātl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] Coyolxauhqui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 Xiomara [es] Xiomara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 pecuniario [es] pecuniario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 abstracción [es] abstracción การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 vigencia [es] vigencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 constituyente [es] constituyente การออกเสียง 0คะแนนโหวต