ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/03/2012 muguete [es] การออกเสียงคำว่า muguete 0 โหวต
08/03/2012 Francisco Javier Castaños [es] การออกเสียงคำว่า Francisco Javier Castaños 0 โหวต
08/03/2012 wafle [es] การออกเสียงคำว่า wafle 0 โหวต
08/03/2012 peltre [es] การออกเสียงคำว่า peltre 0 โหวต
08/03/2012 Aqueménida [es] การออกเสียงคำว่า Aqueménida 0 โหวต
08/03/2012 mofle [es] การออกเสียงคำว่า mofle 0 โหวต
08/03/2012 saltear [es] การออกเสียงคำว่า saltear 0 โหวต
08/03/2012 embravecerse [es] การออกเสียงคำว่า embravecerse 0 โหวต
08/03/2012 agringar [es] การออกเสียงคำว่า agringar 0 โหวต
08/03/2012 terminaciones [es] การออกเสียงคำว่า terminaciones 0 โหวต
08/03/2012 pulse [es] การออกเสียงคำว่า pulse 0 โหวต
08/03/2012 si no es [es] การออกเสียงคำว่า si no es 0 โหวต
08/03/2012 suscríbase [es] การออกเสียงคำว่า suscríbase 0 โหวต
08/03/2012 obtendrá [es] การออกเสียงคำว่า obtendrá 0 โหวต
08/03/2012 restricciones [es] การออกเสียงคำว่า restricciones 0 โหวต
04/03/2012 sonríes [es] การออกเสียงคำว่า sonríes 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/03/2012 encienden [es] การออกเสียงคำว่า encienden 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/03/2012 efeso [es] การออกเสียงคำว่า efeso 0 โหวต
02/03/2012 almaraz [es] การออกเสียงคำว่า almaraz 0 โหวต
02/03/2012 chirivía [es] การออกเสียงคำว่า chirivía 0 โหวต
02/03/2012 mandatorio [es] การออกเสียงคำว่า mandatorio 0 โหวต
02/03/2012 Gertrudis [es] การออกเสียงคำว่า Gertrudis 0 โหวต
28/02/2012 Quetzalcōātl [nah] การออกเสียงคำว่า Quetzalcōātl 0 โหวต
28/02/2012 Coyolxauhqui [nah] การออกเสียงคำว่า Coyolxauhqui 0 โหวต
28/02/2012 Xiomara [es] การออกเสียงคำว่า Xiomara 0 โหวต
28/02/2012 pecuniario [es] การออกเสียงคำว่า pecuniario 0 โหวต
28/02/2012 resarcimiento [es] การออกเสียงคำว่า resarcimiento 0 โหวต
28/02/2012 abstracción [es] การออกเสียงคำว่า abstracción 0 โหวต
28/02/2012 vigencia [es] การออกเสียงคำว่า vigencia 0 โหวต
28/02/2012 constituyente [es] การออกเสียงคำว่า constituyente 0 โหวต