ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/09/2015 peso muerto [es] การออกเสียง : peso muerto 0 โหวต
17/08/2015 Pauline García-Viardot [es] การออกเสียง : Pauline García-Viardot 0 โหวต
17/08/2015 espiando [es] การออกเสียง : espiando 0 โหวต
17/08/2015 descongelador [es] การออกเสียง : descongelador 0 โหวต
17/08/2015 espiado [es] การออกเสียง : espiado 0 โหวต
17/08/2015 tiemblan [es] การออกเสียง : tiemblan 0 โหวต
17/08/2015 apareció [es] การออกเสียง : apareció 1 โหวต
17/08/2015 saltáis [es] การออกเสียง : saltáis 0 โหวต
17/08/2015 actuaba [es] การออกเสียง : actuaba 0 โหวต
17/08/2015 tengo que [es] การออกเสียง : tengo que 0 โหวต
17/08/2015 espían [es] การออกเสียง : espían 0 โหวต
17/08/2015 espiáis [es] การออกเสียง : espiáis 0 โหวต
17/08/2015 espías [es] การออกเสียง : espías 0 โหวต
17/08/2015 conseguirías [es] การออกเสียง : conseguirías 0 โหวต
17/08/2015 tembláis [es] การออกเสียง : tembláis -1 โหวต
17/08/2015 temblamos [es] การออกเสียง : temblamos 0 โหวต
17/08/2015 tiemblas [es] การออกเสียง : tiemblas -1 โหวต
17/08/2015 asentamos [es] การออกเสียง : asentamos 0 โหวต
17/08/2015 asentáis [es] การออกเสียง : asentáis 0 โหวต
17/08/2015 asienta [es] การออกเสียง : asienta 0 โหวต
17/08/2015 asientas [es] การออกเสียง : asientas 0 โหวต
17/08/2015 carretera de peaje [es] การออกเสียง : carretera de peaje 0 โหวต
17/08/2015 electrónicamente [es] การออกเสียง : electrónicamente 0 โหวต
17/08/2015 abrocharse [es] การออกเสียง : abrocharse 0 โหวต
08/03/2012 ungulado [es] การออกเสียง : ungulado 0 โหวต
08/03/2012 Golfo de Vizcaya [es] การออกเสียง : Golfo de Vizcaya 0 โหวต
08/03/2012 Gambio [es] การออกเสียง : Gambio 0 โหวต
08/03/2012 sofistería [es] การออกเสียง : sofistería 0 โหวต
08/03/2012 arcaizante [es] การออกเสียง : arcaizante 0 โหวต
08/03/2012 aljaba [es] การออกเสียง : aljaba 0 โหวต