ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/06/2013 pectina [es] การออกเสียงคำว่า pectina โดย nasumi
08/03/2012 Jewess [en] การออกเสียงคำว่า Jewess โดย wkshimself
02/03/2012 barman [en] การออกเสียงคำว่า barman โดย TopQuark
28/02/2012 resarcimiento [es] การออกเสียงคำว่า resarcimiento คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 constituyente [es] การออกเสียงคำว่า constituyente คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 silogismo [es] การออกเสียงคำว่า silogismo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 unilateralidad [es] การออกเสียงคำว่า unilateralidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 indivisibilidad [es] การออกเสียงคำว่า indivisibilidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 heteronomía [es] การออกเสียงคำว่า heteronomía คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 diferido [es] การออกเสียงคำว่า diferido คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 disciplinario [es] การออกเสียงคำว่า disciplinario คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 pretensor [es] การออกเสียงคำว่า pretensor คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 dominativo [es] การออกเสียงคำว่า dominativo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 socialmente [es] การออกเสียงคำว่า socialmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 convencionalismo [es] การออกเสียงคำว่า convencionalismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 retroactividad [es] การออกเสียงคำว่า retroactividad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 territorialidad [es] การออกเสียงคำว่า territorialidad คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 filológico [es] การออกเสียงคำว่า filológico คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 incoercible [es] การออกเสียงคำว่า incoercible คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 incoercibilidad [es] การออกเสียงคำว่า incoercibilidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 inferencia [es] การออกเสียงคำว่า inferencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 bilateralidad [es] การออกเสียงคำว่า bilateralidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 exegético [es] การออกเสียงคำว่า exegético คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 normatividad [es] การออกเสียงคำว่า normatividad คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 amenamente [es] การออกเสียงคำว่า amenamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 endocrinóloga [es] การออกเสียงคำว่า endocrinóloga คะแนนโหวต 0 คะแนน