ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/06/2013 pectina [es] การออกเสียง : pectina โดย nasumi
08/03/2012 Jewess [en] การออกเสียง : Jewess โดย wkshimself
02/03/2012 barman [en] การออกเสียง : barman โดย TopQuark
28/02/2012 resarcimiento [es] การออกเสียง : resarcimiento 0 โหวต
28/02/2012 constituyente [es] การออกเสียง : constituyente 0 โหวต
28/02/2012 silogismo [es] การออกเสียง : silogismo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 unilateralidad [es] การออกเสียง : unilateralidad 0 โหวต
28/02/2012 indivisibilidad [es] การออกเสียง : indivisibilidad 0 โหวต
28/02/2012 heteronomía [es] การออกเสียง : heteronomía 0 โหวต
28/02/2012 diferido [es] การออกเสียง : diferido 0 โหวต
28/02/2012 disciplinario [es] การออกเสียง : disciplinario 0 โหวต
28/02/2012 pretensor [es] การออกเสียง : pretensor 0 โหวต
28/02/2012 dominativo [es] การออกเสียง : dominativo 0 โหวต
28/02/2012 socialmente [es] การออกเสียง : socialmente 0 โหวต
28/02/2012 convencionalismo [es] การออกเสียง : convencionalismo 0 โหวต
28/02/2012 retroactividad [es] การออกเสียง : retroactividad 0 โหวต
28/02/2012 territorialidad [es] การออกเสียง : territorialidad 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 filológico [es] การออกเสียง : filológico 0 โหวต
28/02/2012 incoercible [es] การออกเสียง : incoercible 0 โหวต
28/02/2012 incoercibilidad [es] การออกเสียง : incoercibilidad 0 โหวต
28/02/2012 inferencia [es] การออกเสียง : inferencia 0 โหวต
28/02/2012 bilateralidad [es] การออกเสียง : bilateralidad 0 โหวต
28/02/2012 exegético [es] การออกเสียง : exegético 0 โหวต
27/02/2012 normatividad [es] การออกเสียง : normatividad 0 โหวต
27/02/2012 amenamente [es] การออกเสียง : amenamente 0 โหวต
27/02/2012 endocrinóloga [es] การออกเสียง : endocrinóloga 0 โหวต