ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/06/2013 pectina [es] pectina การออกเสียง โดยnasumi
08/03/2012 Jewess [en] Jewess การออกเสียง โดยwkshimself
02/03/2012 barman [en] barman การออกเสียง โดยTopQuark
28/02/2012 resarcimiento [es] resarcimiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 constituyente [es] constituyente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 silogismo [es] silogismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/02/2012 unilateralidad [es] unilateralidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 indivisibilidad [es] indivisibilidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 heteronomía [es] heteronomía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 diferido [es] diferido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 disciplinario [es] disciplinario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 pretensor [es] pretensor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 dominativo [es] dominativo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 socialmente [es] socialmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 convencionalismo [es] convencionalismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 retroactividad [es] retroactividad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 territorialidad [es] territorialidad การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/02/2012 filológico [es] filológico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 incoercible [es] incoercible การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 incoercibilidad [es] incoercibilidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 inferencia [es] inferencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 bilateralidad [es] bilateralidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 exegético [es] exegético การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 normatividad [es] normatividad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 amenamente [es] amenamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2012 endocrinóloga [es] endocrinóloga การออกเสียง 0คะแนนโหวต