ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/09/2015 peso muerto [es] peso muerto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 Pauline García-Viardot [es] Pauline García-Viardot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 espiando [es] espiando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 descongelador [es] descongelador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 espiado [es] espiado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 tiemblan [es] tiemblan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 apareció [es] apareció การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 saltáis [es] saltáis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 actuaba [es] actuaba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 tengo que [es] tengo que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 espían [es] espían การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 espiáis [es] espiáis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 espías [es] espías การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 conseguirías [es] conseguirías การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 tembláis [es] tembláis การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/08/2015 temblamos [es] temblamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 tiemblas [es] tiemblas การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/08/2015 asentamos [es] asentamos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 asentáis [es] asentáis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 asienta [es] asienta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 asientas [es] asientas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 carretera de peaje [es] carretera de peaje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 electrónicamente [es] electrónicamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/08/2015 abrocharse [es] abrocharse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 ungulado [es] ungulado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 Golfo de Vizcaya [es] Golfo de Vizcaya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 Gambio [es] Gambio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 sofistería [es] sofistería การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 arcaizante [es] arcaizante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2012 aljaba [es] aljaba การออกเสียง 0คะแนนโหวต