ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/09/2015 peso muerto [es] การออกเสียงคำว่า peso muerto คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 Pauline García-Viardot [es] การออกเสียงคำว่า Pauline García-Viardot คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 espiando [es] การออกเสียงคำว่า espiando คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 descongelador [es] การออกเสียงคำว่า descongelador คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 espiado [es] การออกเสียงคำว่า espiado คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 tiemblan [es] การออกเสียงคำว่า tiemblan คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 apareció [es] การออกเสียงคำว่า apareció คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 saltáis [es] การออกเสียงคำว่า saltáis คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 actuaba [es] การออกเสียงคำว่า actuaba คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 tengo que [es] การออกเสียงคำว่า tengo que คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 espían [es] การออกเสียงคำว่า espían คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 espiáis [es] การออกเสียงคำว่า espiáis คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 espías [es] การออกเสียงคำว่า espías คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 conseguirías [es] การออกเสียงคำว่า conseguirías คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 tembláis [es] การออกเสียงคำว่า tembláis คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/08/2015 temblamos [es] การออกเสียงคำว่า temblamos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 tiemblas [es] การออกเสียงคำว่า tiemblas คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/08/2015 asentamos [es] การออกเสียงคำว่า asentamos คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 asentáis [es] การออกเสียงคำว่า asentáis คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 asienta [es] การออกเสียงคำว่า asienta คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 asientas [es] การออกเสียงคำว่า asientas คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 carretera de peaje [es] การออกเสียงคำว่า carretera de peaje คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 electrónicamente [es] การออกเสียงคำว่า electrónicamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/08/2015 abrocharse [es] การออกเสียงคำว่า abrocharse คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 ungulado [es] การออกเสียงคำว่า ungulado คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 Golfo de Vizcaya [es] การออกเสียงคำว่า Golfo de Vizcaya คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 Gambio [es] การออกเสียงคำว่า Gambio คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 sofistería [es] การออกเสียงคำว่า sofistería คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 arcaizante [es] การออกเสียงคำว่า arcaizante คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2012 aljaba [es] การออกเสียงคำว่า aljaba คะแนนโหวต 0 คะแนน