ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/03/2017 تنازعات [ur] การออกเสียงคำว่า تنازعات คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 موٹا [ur] การออกเสียงคำว่า موٹا คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 فلم [ur] การออกเสียงคำว่า فلم คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 سبزی [ur] การออกเสียงคำว่า سبزی คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 سب [ur] การออกเสียงคำว่า سب คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 کلاس [ur] การออกเสียงคำว่า کلاس คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 شاعر [ur] การออกเสียงคำว่า شاعر คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 اشنان [ur] การออกเสียงคำว่า اشنان คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 چوہیا [ur] การออกเสียงคำว่า چوہیا คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 ناپايدار [ur] การออกเสียงคำว่า ناپايدار คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 یوم [ur] การออกเสียงคำว่า یوم คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 لائبریری [ur] การออกเสียงคำว่า لائبریری คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 گول [ur] การออกเสียงคำว่า گول คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 چوزہ [ur] การออกเสียงคำว่า چوزہ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 جھونپڑا [ur] การออกเสียงคำว่า جھونپڑا คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 جشن بہاراں [ur] การออกเสียงคำว่า جشن بہاراں คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 پیڑ [ur] การออกเสียงคำว่า پیڑ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 آرام دہ [ur] การออกเสียงคำว่า آرام دہ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 حیاتیات [ur] การออกเสียงคำว่า حیاتیات คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 گہری [ur] การออกเสียงคำว่า گہری คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 پنکها [ur] การออกเสียงคำว่า پنکها คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 کانچ [ur] การออกเสียงคำว่า کانچ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 دسترخوان‎ [ur] การออกเสียงคำว่า دسترخوان‎ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 رشدی [ur] การออกเสียงคำว่า رشدی คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 ناز [ur] การออกเสียงคำว่า ناز คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 پَير [ur] การออกเสียงคำว่า پَير คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 ٹوبہ ٹیک سنگھ [ur] การออกเสียงคำว่า ٹوبہ ٹیک سنگھ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 راولپنڈی [ur] การออกเสียงคำว่า راولپنڈی คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 سیکنڈ [ur] การออกเสียงคำว่า سیکنڈ คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 ساعت [ur] การออกเสียงคำว่า ساعت คะแนนโหวต 0 คะแนน