ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/01/2011 perrito [es] perrito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 corroncho [es] corroncho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 guau [es] guau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 jota [es] jota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 cachaco [es] cachaco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 pollo [es] pollo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 cruz [es] cruz การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/01/2011 Bogotá [es] Bogotá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 chipaque [es] chipaque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 Mario [es] Mario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 México [es] México การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 chévere [es] chévere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 Lucha [es] Lucha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 mensaje [es] mensaje การออกเสียง 2คะแนนโหวต
24/01/2011 refajo [es] refajo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2011 deje [es] deje การออกเสียง 0คะแนนโหวต