ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/01/2011 perrito [es] การออกเสียงคำว่า perrito คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 corroncho [es] การออกเสียงคำว่า corroncho คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 guau [es] การออกเสียงคำว่า guau คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 jota [es] การออกเสียงคำว่า jota คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 cachaco [es] การออกเสียงคำว่า cachaco คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 pollo [es] การออกเสียงคำว่า pollo คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 cruz [es] การออกเสียงคำว่า cruz คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/01/2011 Bogotá [es] การออกเสียงคำว่า Bogotá คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 chipaque [es] การออกเสียงคำว่า chipaque คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 Mario [es] การออกเสียงคำว่า Mario คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 México [es] การออกเสียงคำว่า México คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 chévere [es] การออกเสียงคำว่า chévere คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 Lucha [es] การออกเสียงคำว่า Lucha คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 mensaje [es] การออกเสียงคำว่า mensaje คะแนนโหวต 2 คะแนน
24/01/2011 refajo [es] การออกเสียงคำว่า refajo คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2011 deje [es] การออกเสียงคำว่า deje คะแนนโหวต 0 คะแนน