ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/01/2011 perrito [es] การออกเสียง : perrito 0 โหวต
24/01/2011 corroncho [es] การออกเสียง : corroncho 0 โหวต
24/01/2011 guau [es] การออกเสียง : guau 0 โหวต
24/01/2011 jota [es] การออกเสียง : jota 0 โหวต
24/01/2011 cachaco [es] การออกเสียง : cachaco 0 โหวต
24/01/2011 pollo [es] การออกเสียง : pollo 0 โหวต
24/01/2011 cruz [es] การออกเสียง : cruz 1 โหวต
24/01/2011 Bogotá [es] การออกเสียง : Bogotá 0 โหวต
24/01/2011 chipaque [es] การออกเสียง : chipaque 0 โหวต
24/01/2011 Mario [es] การออกเสียง : Mario 0 โหวต
24/01/2011 México [es] การออกเสียง : México 0 โหวต
24/01/2011 chévere [es] การออกเสียง : chévere 1 โหวต
24/01/2011 Lucha [es] การออกเสียง : Lucha 1 โหวต
24/01/2011 mensaje [es] การออกเสียง : mensaje 2 โหวต
24/01/2011 refajo [es] การออกเสียง : refajo 0 โหวต
24/01/2011 deje [es] การออกเสียง : deje 0 โหวต