ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/03/2011 cort [lmo] cort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 travers [lmo] travers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 squella [lmo] squella การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 dicember [lmo] dicember การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 tosa [lmo] tosa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 canzon [lmo] canzon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 malaa [lmo] malaa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 fium [lmo] fium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 sas [lmo] sas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 svelt [lmo] svelt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 anca [lmo] anca การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 mur [lmo] mur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 disgrazia [lmo] disgrazia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 Bon [lmo] Bon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 lui [lmo] lui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 venerdì [lmo] venerdì การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 formét [lmo] formét การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 [lmo] Dì การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borosa [it] borosa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borraccina [it] borraccina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borraccio [it] borraccio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borrana [it] borrana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borratore [it] borratore การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borratura [it] borratura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borsaio [it] borsaio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borsaiuolo [it] borsaiuolo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borsanerista [it] borsanerista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borzacchino [it] borzacchino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borsetto [it] borsetto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/03/2011 borzacchio [it] borzacchio การออกเสียง 0คะแนนโหวต