ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/12/2017 pedes [la] การออกเสียงคำว่า pedes คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 glutea [la] การออกเสียงคำว่า glutea คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 kaempferia karviflora [la] การออกเสียงคำว่า kaempferia karviflora คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 petia [la] การออกเสียงคำว่า petia คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 satani [la] การออกเสียงคำว่า satani คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 restasse [la] การออกเสียงคำว่า restasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 quolibetales [la] การออกเสียงคำว่า quolibetales คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 Nostradamus [la] การออกเสียงคำว่า Nostradamus คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/12/2017 alcoholis [la] การออกเสียงคำว่า alcoholis คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/12/2017 alcohol [la] การออกเสียงคำว่า alcohol คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/03/2011 cort [lmo] การออกเสียงคำว่า cort คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 travers [lmo] การออกเสียงคำว่า travers คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 squella [lmo] การออกเสียงคำว่า squella คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 dicember [lmo] การออกเสียงคำว่า dicember คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 tosa [lmo] การออกเสียงคำว่า tosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 canzon [lmo] การออกเสียงคำว่า canzon คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 malaa [lmo] การออกเสียงคำว่า malaa คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 fium [lmo] การออกเสียงคำว่า fium คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 sas [lmo] การออกเสียงคำว่า sas คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 svelt [lmo] การออกเสียงคำว่า svelt คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 anca [lmo] การออกเสียงคำว่า anca คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 mur [lmo] การออกเสียงคำว่า mur คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 disgrazia [lmo] การออกเสียงคำว่า disgrazia คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 Bon [lmo] การออกเสียงคำว่า Bon คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 lui [lmo] การออกเสียงคำว่า lui คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 venerdì [lmo] การออกเสียงคำว่า venerdì คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 formét [lmo] การออกเสียงคำว่า formét คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 [lmo] การออกเสียงคำว่า Dì คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 borosa [it] การออกเสียงคำว่า borosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/03/2011 borraccina [it] การออกเสียงคำว่า borraccina คะแนนโหวต 0 คะแนน