ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/07/2008 Portishead [en] Portishead การออกเสียง 3คะแนนโหวต
12/07/2008 Chromeo [en] Chromeo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2008 anachronism [en] anachronism การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/07/2008 thieves [en] thieves การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2008 Jessica Tandy [en] Jessica Tandy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2008 extortionately [en] extortionately การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2008 libel [en] libel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/07/2008 phallus [en] phallus การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/07/2008 John Hurt [en] John Hurt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2008 Jonny Lee Miller [en] Jonny Lee Miller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/07/2008 Alan Rickman [en] Alan Rickman การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/07/2008 you [en] you การออกเสียง 5คะแนนโหวต
12/07/2008 judge [en] judge การออกเสียง 9คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด