ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/07/2008 Portishead [en] การออกเสียงคำว่า Portishead คะแนนโหวต 3 คะแนน
12/07/2008 Chromeo [en] การออกเสียงคำว่า Chromeo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2008 anachronism [en] การออกเสียงคำว่า anachronism คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/07/2008 thieves [en] การออกเสียงคำว่า thieves คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2008 Jessica Tandy [en] การออกเสียงคำว่า Jessica Tandy คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2008 extortionately [en] การออกเสียงคำว่า extortionately คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2008 libel [en] การออกเสียงคำว่า libel คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/07/2008 phallus [en] การออกเสียงคำว่า phallus คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2008 John Hurt [en] การออกเสียงคำว่า John Hurt คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2008 Jonny Lee Miller [en] การออกเสียงคำว่า Jonny Lee Miller คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2008 Alan Rickman [en] การออกเสียงคำว่า Alan Rickman คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/07/2008 you [en] การออกเสียงคำว่า you คะแนนโหวต 5 คะแนน
12/07/2008 judge [en] การออกเสียงคำว่า judge คะแนนโหวต 10 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด