ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/04/2010 curato [es] การออกเสียง : curato 0 โหวต
25/04/2010 cuita [es] การออกเสียง : cuita 0 โหวต
25/04/2010 roído [es] การออกเสียง : roído 0 โหวต
25/04/2010 encuadre [es] การออกเสียง : encuadre 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/04/2010 encuestar [es] การออกเสียง : encuestar 0 โหวต
25/04/2010 predomina [es] การออกเสียง : predomina 0 โหวต
25/04/2010 reinará [es] การออกเสียง : reinará 0 โหวต
25/04/2010 previos [es] การออกเสียง : previos 0 โหวต
25/04/2010 aversión [es] การออกเสียง : aversión 0 โหวต
25/04/2010 rojez [es] การออกเสียง : rojez 0 โหวต
25/04/2010 temeraria [es] การออกเสียง : temeraria 0 โหวต
25/04/2010 témporas [es] การออกเสียง : témporas 0 โหวต
25/04/2010 curalotodo [es] การออกเสียง : curalotodo 0 โหวต
25/04/2010 aviador [es] การออกเสียง : aviador 0 โหวต
25/04/2010 meter las narices [es] การออกเสียง : meter las narices 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/04/2010 Gorka Knörr [eu] การออกเสียง : Gorka Knörr 0 โหวต
25/04/2010 Mendilaharzu [eu] การออกเสียง : Mendilaharzu 0 โหวต
23/04/2010 escoraría [es] การออกเสียง : escoraría 0 โหวต
23/04/2010 desbordando [es] การออกเสียง : desbordando 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/04/2010 escorando [es] การออกเสียง : escorando 0 โหวต
23/04/2010 taponando [es] การออกเสียง : taponando 0 โหวต
23/04/2010 rehuyendo [es] การออกเสียง : rehuyendo 0 โหวต
23/04/2010 rehuiría [es] การออกเสียง : rehuiría 0 โหวต
23/04/2010 rehuí [es] การออกเสียง : rehuí 0 โหวต
23/04/2010 prevaricar [es] การออกเสียง : prevaricar 0 โหวต
23/04/2010 prevaricaba [es] การออกเสียง : prevaricaba 0 โหวต
23/04/2010 palentino [es] การออกเสียง : palentino 0 โหวต
23/04/2010 pólizas [es] การออกเสียง : pólizas 0 โหวต
23/04/2010 hogei [eu] การออกเสียง : hogei -1 โหวต
23/04/2010 hemeretzi [eu] การออกเสียง : hemeretzi 0 โหวต