ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/05/2010 datación [es] การออกเสียง : datación 0 โหวต
02/05/2010 implicado [es] การออกเสียง : implicado 0 โหวต
02/05/2010 parietal [es] การออกเสียง : parietal 0 โหวต
02/05/2010 tesoros [es] การออกเสียง : tesoros 0 โหวต
02/05/2010 divisaron [es] การออกเสียง : divisaron 0 โหวต
02/05/2010 enturbiada [es] การออกเสียง : enturbiada 0 โหวต
02/05/2010 describen [es] การออกเสียง : describen 0 โหวต
02/05/2010 lámparas [es] การออกเสียง : lámparas 0 โหวต
02/05/2010 publican [es] การออกเสียง : publican 0 โหวต
02/05/2010 pictóricas [es] การออกเสียง : pictóricas 0 โหวต
02/05/2010 agrupados [es] การออกเสียง : agrupados 0 โหวต
02/05/2010 elefantes [es] การออกเสียง : elefantes 1 โหวต
02/05/2010 estrechamiento [es] การออกเสียง : estrechamiento 0 โหวต
02/05/2010 galacho [es] การออกเสียง : galacho 0 โหวต
02/05/2010 ectodérmico [es] การออกเสียง : ectodérmico 0 โหวต
27/04/2010 calcomanía [es] การออกเสียง : calcomanía 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/04/2010 caí [es] การออกเสียง : caí 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/04/2010 bebí [es] การออกเสียง : bebí 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/04/2010 témpora [es] การออกเสียง : témpora 0 โหวต
27/04/2010 mamás [es] การออกเสียง : mamás 0 โหวต
27/04/2010 aproveche [es] การออกเสียง : aproveche 0 โหวต
25/04/2010 costillada [es] การออกเสียง : costillada 0 โหวต
25/04/2010 llanear [es] การออกเสียง : llanear 0 โหวต
25/04/2010 crespillo [es] การออกเสียง : crespillo 0 โหวต
25/04/2010 escoré [es] การออกเสียง : escoré 0 โหวต
25/04/2010 fisgar [es] การออกเสียง : fisgar 0 โหวต
25/04/2010 endémico [es] การออกเสียง : endémico 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/04/2010 rol [es] การออกเสียง : rol 0 โหวต
25/04/2010 encurtir [es] การออกเสียง : encurtir 0 โหวต
25/04/2010 rodela [es] การออกเสียง : rodela 0 โหวต