ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/05/2010 akordeoia [eu] การออกเสียง : akordeoia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 jarrera [eu] การออกเสียง : jarrera 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 aktorea [eu] การออกเสียง : aktorea 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 utziezinezkoa [eu] การออกเสียง : utziezinezkoa 0 โหวต
22/05/2010 Euskadi Ta Askatasuna [eu] การออกเสียง : Euskadi Ta Askatasuna 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/05/2010 Almonacid de la Sierra [es] การออกเสียง : Almonacid de la Sierra 0 โหวต
15/05/2010 Bardallur [es] การออกเสียง : Bardallur 0 โหวต
15/05/2010 Calatorao [es] การออกเสียง : Calatorao 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/05/2010 Chodes [es] การออกเสียง : Chodes 0 โหวต
15/05/2010 Épila [es] การออกเสียง : Épila 0 โหวต
15/05/2010 La Muela [es] การออกเสียง : La Muela 0 โหวต
15/05/2010 Lucena de Jalón [es] การออกเสียง : Lucena de Jalón 0 โหวต
15/05/2010 Lumpiaque [es] การออกเสียง : Lumpiaque 0 โหวต
15/05/2010 Morata de Jalón [es] การออกเสียง : Morata de Jalón 0 โหวต
15/05/2010 Ricla [es] การออกเสียง : Ricla 0 โหวต
15/05/2010 Rueda de Jalón [es] การออกเสียง : Rueda de Jalón 0 โหวต
15/05/2010 Santa Cruz de Grío [es] การออกเสียง : Santa Cruz de Grío 0 โหวต
15/05/2010 Urrea de Jalón [es] การออกเสียง : Urrea de Jalón 0 โหวต
15/05/2010 La Almunia de Doña Godina [es] การออกเสียง : La Almunia de Doña Godina 0 โหวต
15/05/2010 excavado [es] การออกเสียง : excavado 0 โหวต
15/05/2010 catiónicos [es] การออกเสียง : catiónicos 0 โหวต
15/05/2010 tensoactivos [es] การออกเสียง : tensoactivos 0 โหวต
15/05/2010 inflamaciones [es] การออกเสียง : inflamaciones 0 โหวต
15/05/2010 aprecia [es] การออกเสียง : aprecia 0 โหวต
15/05/2010 suavizantes [es] การออกเสียง : suavizantes 0 โหวต
15/05/2010 expondremos [es] การออกเสียง : expondremos 0 โหวต
14/05/2010 garratza [eu] การออกเสียง : garratza 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/05/2010 Zerba [eu] การออกเสียง : Zerba 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/05/2010 oliba [eu] การออกเสียง : oliba 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/05/2010 olioa [eu] การออกเสียง : olioa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด