ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/05/2010 chillida [eu] การออกเสียง : chillida 0 โหวต
22/05/2010 hegoak [eu] การออกเสียง : hegoak 0 โหวต
22/05/2010 neria [eu] การออกเสียง : neria 0 โหวต
22/05/2010 gehiago [eu] การออกเสียง : gehiago 0 โหวต
22/05/2010 xoria [eu] การออกเสียง : xoria 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 nik [eu] การออกเสียง : nik 0 โหวต
22/05/2010 nuen [eu] การออกเสียง : nuen -1 โหวต
22/05/2010 banizkio [eu] การออกเสียง : banizkio 0 โหวต
22/05/2010 @ [eu] การออกเสียง : @ 1 โหวต
22/05/2010 akuarioa [eu] การออกเสียง : akuarioa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 Eusko Legebiltzarra [eu] การออกเสียง : Eusko Legebiltzarra 0 โหวต
22/05/2010 Zazpi Kaleak [eu] การออกเสียง : Zazpi Kaleak 0 โหวต
22/05/2010 norberarena [eu] การออกเสียง : norberarena 0 โหวต
22/05/2010 elkargoa [eu] การออกเสียง : elkargoa 0 โหวต
22/05/2010 Osasunbidea [eu] การออกเสียง : Osasunbidea 0 โหวต
22/05/2010 Gariaren [eu] การออกเสียง : Gariaren 0 โหวต
22/05/2010 belarra [eu] การออกเสียง : belarra 0 โหวต
22/05/2010 lantzen [eu] การออกเสียง : lantzen 0 โหวต
22/05/2010 mundu [eu] การออกเสียง : mundu 0 โหวต
22/05/2010 eta [eu] การออกเสียง : eta 0 โหวต
22/05/2010 etxekotu [eu] การออกเสียง : etxekotu 0 โหวต
22/05/2010 ekialdean [eu] การออกเสียง : ekialdean 0 โหวต
22/05/2010 adjektiboa [eu] การออกเสียง : adjektiboa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 Garia [eu] การออกเสียง : Garia -1 โหวต
22/05/2010 aireportua [eu] การออกเสียง : aireportua 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 adulteriogilea [eu] การออกเสียง : adulteriogilea 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 zen [eu] การออกเสียง : zen 0 โหวต
22/05/2010 zoritxarra [eu] การออกเสียง : zoritxarra 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 gaurkotasuna [eu] การออกเสียง : gaurkotasuna 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 Azpilicueta [eu] การออกเสียง : Azpilicueta 0 โหวต