ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2010 irrumpía [es] การออกเสียง : irrumpía 0 โหวต
23/05/2010 valientemente [es] การออกเสียง : valientemente 0 โหวต
23/05/2010 sorda [es] การออกเสียง : sorda 1 โหวต
23/05/2010 giraba [es] การออกเสียง : giraba 0 โหวต
23/05/2010 cayera [es] การออกเสียง : cayera 0 โหวต
23/05/2010 goznes [es] การออกเสียง : goznes 0 โหวต
23/05/2010 vejaba [es] การออกเสียง : vejaba 0 โหวต
23/05/2010 metía [es] การออกเสียง : metía 0 โหวต
23/05/2010 reído [es] การออกเสียง : reído 0 โหวต
23/05/2010 saliera [es] การออกเสียง : saliera 0 โหวต
23/05/2010 matarlo [es] การออกเสียง : matarlo 0 โหวต
23/05/2010 traiga [es] การออกเสียง : traiga 0 โหวต
23/05/2010 Los Ángeles [es] การออกเสียง : Los Ángeles 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 dituzte [eu] การออกเสียง : dituzte 0 โหวต
22/05/2010 jaitsi [eu] การออกเสียง : jaitsi 0 โหวต
22/05/2010 bortizki [eu] การออกเสียง : bortizki 0 โหวต
22/05/2010 ematerakoan [eu] การออกเสียง : ematerakoan 0 โหวต
22/05/2010 Jira [eu] การออกเสียง : Jira 0 โหวต
22/05/2010 kaleari [eu] การออกเสียง : kaleari 0 โหวต
22/05/2010 Oskorri [eu] การออกเสียง : Oskorri 0 โหวต
22/05/2010 ebaki [eu] การออกเสียง : ebaki 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/05/2010 olerki [eu] การออกเสียง : olerki 0 โหวต
22/05/2010 galtzadara [eu] การออกเสียง : galtzadara 0 โหวต
22/05/2010 automatikoki [eu] การออกเสียง : automatikoki 0 โหวต
22/05/2010 abeslari [eu] การออกเสียง : abeslari 0 โหวต
22/05/2010 izango [eu] การออกเสียง : izango 0 โหวต
22/05/2010 horrela [eu] การออกเสียง : horrela 0 โหวต
22/05/2010 zapaldu [eu] การออกเสียง : zapaldu 0 โหวต
22/05/2010 Julene [eu] การออกเสียง : Julene 0 โหวต
22/05/2010 Arantxa Urretabizkaia [eu] การออกเสียง : Arantxa Urretabizkaia 0 โหวต