ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/04/2010 controlaron [es] การออกเสียง : controlaron 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 investigando [es] การออกเสียง : investigando 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 controló [es] การออกเสียง : controló 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 gobernó [es] การออกเสียง : gobernó 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 ahorró [es] การออกเสียง : ahorró 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 fomentó [es] การออกเสียง : fomentó 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 torturaron [es] การออกเสียง : torturaron 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 robaron [es] การออกเสียง : robaron 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 fomentaron [es] การออกเสียง : fomentaron 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 engañaron [es] การออกเสียง : engañaron 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 malversaron [es] การออกเสียง : malversaron 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 prevaricaron [es] การออกเสียง : prevaricaron 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 rejunevecido [es] การออกเสียง : rejunevecido 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 pisado [es] การออกเสียง : pisado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 larguísimo [es] การออกเสียง : larguísimo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 ajustó [es] การออกเสียง : ajustó 0 โหวต
18/04/2010 prevaricando [es] การออกเสียง : prevaricando 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 discursazo [es] การออกเสียง : discursazo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 pisaría [es] การออกเสียง : pisaría 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 holgazaneaba [es] การออกเสียง : holgazaneaba 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 llovería [es] การออกเสียง : llovería 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 lloverá [es] การออกเสียง : lloverá 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 de mentirijillas [es] การออกเสียง : de mentirijillas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 San Salvador de Bahía [es] การออกเสียง : San Salvador de Bahía 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 solanero [es] การออกเสียง : solanero 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 socuellamino [es] การออกเสียง : socuellamino 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 colmado [es] การออกเสียง : colmado 1 โหวต
17/04/2010 cúbito [es] การออกเสียง : cúbito 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 gárgola [es] การออกเสียง : gárgola 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 cubito [es] การออกเสียง : cubito 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด