ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/09/2017 Ikusi arte [eu] การออกเสียง : Ikusi arte 0 โหวต
23/08/2016 Gero arte [eu] การออกเสียง : Gero arte 0 โหวต
23/08/2016 Non dago komuna? [eu] การออกเสียง : Non dago komuna? 0 โหวต
02/09/2010 Euskal Herritarrok [eu] การออกเสียง : Euskal Herritarrok 0 โหวต
02/09/2010 abokatu [eu] การออกเสียง : abokatu 0 โหวต
02/09/2010 erasotzaile [eu] การออกเสียง : erasotzaile 0 โหวต
02/09/2010 adulteriogile [eu] การออกเสียง : adulteriogile 2 โหวต
02/09/2010 almidoi [eu] การออกเสียง : almidoi 0 โหวต
02/09/2010 akziodun [eu] การออกเสียง : akziodun 1 โหวต
02/09/2010 artisau [eu] การออกเสียง : artisau 0 โหวต
02/09/2010 nekazaritza [eu] การออกเสียง : nekazaritza 0 โหวต
24/07/2010 axola [eu] การออกเสียง : axola 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/07/2010 zisku [eu] การออกเสียง : zisku -1 โหวต
24/07/2010 baratxuri [eu] การออกเสียง : baratxuri 0 โหวต
11/07/2010 Erle [eu] การออกเสียง : Erle 1 โหวต
11/07/2010 euskaltegi [eu] การออกเสียง : euskaltegi 0 โหวต
11/07/2010 adeitasun [eu] การออกเสียง : adeitasun 0 โหวต
11/07/2010 arbendol [eu] การออกเสียง : arbendol 0 โหวต
11/07/2010 ozengailu [eu] การออกเสียง : ozengailu 0 โหวต
11/07/2010 amnistia [eu] การออกเสียง : amnistia 0 โหวต
11/07/2010 mundrun [eu] การออกเสียง : mundrun 0 โหวต
11/07/2010 hegatxabal [eu] การออกเสียง : hegatxabal 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/07/2010 zalantzagarritasun [eu] การออกเสียง : zalantzagarritasun 0 โหวต
11/07/2010 zakurkeria [eu] การออกเสียง : zakurkeria 0 โหวต
11/07/2010 maitasun [eu] การออกเสียง : maitasun 0 โหวต
11/07/2010 ingurumen [eu] การออกเสียง : ingurumen 0 โหวต
11/07/2010 atsegintasun [eu] การออกเสียง : atsegintasun 0 โหวต
11/07/2010 adiskide [eu] การออกเสียง : adiskide 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/07/2010 adiskidetasun [eu] การออกเสียง : adiskidetasun 0 โหวต
26/06/2010 Etxeberria [eu] การออกเสียง : Etxeberria 0 โหวต