ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
03/05/2010 colémbolo [es] การออกเสียง : colémbolo โดย antowalad
03/05/2010 apterígota [es] การออกเสียง : apterígota โดย antowalad
03/05/2010 apterigógeno [es] การออกเสียง : apterigógeno โดย antowalad
03/05/2010 holometábolo [es] การออกเสียง : holometábolo 0 โหวต
03/05/2010 sifonáptero [es] การออกเสียง : sifonáptero 0 โหวต
03/05/2010 afaníptero [es] การออกเสียง : afaníptero 0 โหวต
27/04/2010 Eyjafjalla [is] การออกเสียง : Eyjafjalla โดย Elin
25/04/2010 escachar [es] การออกเสียง : escachar โดย belgabirdo
25/04/2010 llanear [es] การออกเสียง : llanear 0 โหวต
25/04/2010 mistela [es] การออกเสียง : mistela โดย plopez
25/04/2010 costillada [es] การออกเสียง : costillada 0 โหวต
25/04/2010 crespillo [es] การออกเสียง : crespillo 0 โหวต
23/04/2010 trikitixa [eu] การออกเสียง : trikitixa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 de mentirijillas [es] การออกเสียง : de mentirijillas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 hitzaurre [eu] การออกเสียง : hitzaurre 0 โหวต
17/04/2010 trikitilari [eu] การออกเสียง : trikitilari 0 โหวต
17/04/2010 irrintzi [eu] การออกเสียง : irrintzi 0 โหวต
17/04/2010 puntillitas [es] การออกเสียง : puntillitas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 quisquilla [es] การออกเสียง : quisquilla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 cabritillo [es] การออกเสียง : cabritillo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 encasquillar [es] การออกเสียง : encasquillar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 rosquilla [es] การออกเสียง : rosquilla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 costillar [es] การออกเสียง : costillar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 pastillero [es] การออกเสียง : pastillero 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 colleja [es] การออกเสียง : colleja 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 bachillerato [es] การออกเสียง : bachillerato 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 grajo [es] การออกเสียง : grajo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 entablillar [es] การออกเสียง : entablillar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 ganchillo [es] การออกเสียง : ganchillo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2010 natilla [es] การออกเสียง : natilla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด