ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
17/04/2010 hurrengo arte [eu] การออกเสียง : hurrengo arte 0 โหวต
17/04/2010 ez du merezi [eu] การออกเสียง : ez du merezi 0 โหวต