ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/05/2012 murs [ca] การออกเสียงคำว่า murs คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2012 desfetes [ca] การออกเสียงคำว่า desfetes คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2012 derrotes [ca] การออกเสียงคำว่า derrotes คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2012 progrés [ca] การออกเสียงคำว่า progrés คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2012 tecnològic [ca] การออกเสียงคำว่า tecnològic คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2012 avenços [ca] การออกเสียงคำว่า avenços คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/05/2012 científics [ca] การออกเสียงคำว่า científics คะแนนโหวต 0 คะแนน