ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/03/2016 Chavanne [fr] การออกเสียง : Chavanne 0 โหวต
11/03/2016 à faible teneur en sucre [fr] การออกเสียง : à faible teneur en sucre 0 โหวต
11/03/2016 les magasins d'alimentation [fr] การออกเสียง : les magasins d'alimentation 0 โหวต
11/03/2016 les chiens ne sont pas admis [fr] การออกเสียง : les chiens ne sont pas admis 0 โหวต
05/08/2014 Occitanie [fr] การออกเสียง : Occitanie 0 โหวต
05/08/2014 Ravachol [fr] การออกเสียง : Ravachol 0 โหวต
05/08/2014 Sylvain Chomet [fr] การออกเสียง : Sylvain Chomet 0 โหวต
22/05/2014 tonneaux [fr] การออกเสียง : tonneaux 0 โหวต
22/05/2014 sels [fr] การออกเสียง : sels 0 โหวต
22/05/2014 gazeuses [fr] การออกเสียง : gazeuses 1 โหวต
22/05/2014 l'exportation [fr] การออกเสียง : l'exportation 0 โหวต
22/05/2014 paquets [fr] การออกเสียง : paquets 0 โหวต
22/05/2014 mariage de raison [fr] การออกเสียง : mariage de raison 0 โหวต
22/05/2014 l’étanchéité [fr] การออกเสียง : l’étanchéité 0 โหวต
22/05/2014 mouffettes [fr] การออกเสียง : mouffettes 0 โหวต
22/05/2014 canailles [fr] การออกเสียง : canailles 0 โหวต
22/05/2014 joyeuseté [fr] การออกเสียง : joyeuseté 0 โหวต
22/05/2014 1700 [fr] การออกเสียง : 1700 1 โหวต
22/05/2014 Jean-Michel Ribes [fr] การออกเสียง : Jean-Michel Ribes 0 โหวต
22/05/2014 nid de guêpes [fr] การออกเสียง : nid de guêpes 1 โหวต
22/05/2014 multitudes [fr] การออกเสียง : multitudes 0 โหวต
22/05/2014 tournesols [fr] การออกเสียง : tournesols 0 โหวต
22/05/2014 l’apéritif [fr] การออกเสียง : l’apéritif 0 โหวต
19/05/2014 vincent macaigne [fr] การออกเสียง : vincent macaigne 0 โหวต
19/05/2014 requin-marteau [fr] การออกเสียง : requin-marteau 0 โหวต
19/05/2014 livre de cuisine [fr] การออกเสียง : livre de cuisine 2 โหวต
19/05/2014 jeter l'ancre [fr] การออกเสียง : jeter l'ancre 0 โหวต
19/05/2014 Pierre François Péron [fr] การออกเสียง : Pierre François Péron 0 โหวต
19/05/2014 gardien de phare [fr] การออกเสียง : gardien de phare 0 โหวต
19/05/2014 test de grossesse [fr] การออกเสียง : test de grossesse 0 โหวต