ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/03/2016 Chavanne [fr] การออกเสียงคำว่า Chavanne คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2016 à faible teneur en sucre [fr] การออกเสียงคำว่า à faible teneur en sucre คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2016 les magasins d'alimentation [fr] การออกเสียงคำว่า les magasins d'alimentation คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/03/2016 les chiens ne sont pas admis [fr] การออกเสียงคำว่า les chiens ne sont pas admis คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2014 Occitanie [fr] การออกเสียงคำว่า Occitanie คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2014 Ravachol [fr] การออกเสียงคำว่า Ravachol คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2014 Sylvain Chomet [fr] การออกเสียงคำว่า Sylvain Chomet คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 tonneaux [fr] การออกเสียงคำว่า tonneaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 sels [fr] การออกเสียงคำว่า sels คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 gazeuses [fr] การออกเสียงคำว่า gazeuses คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/05/2014 l'exportation [fr] การออกเสียงคำว่า l'exportation คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 paquets [fr] การออกเสียงคำว่า paquets คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 mariage de raison [fr] การออกเสียงคำว่า mariage de raison คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 l’étanchéité [fr] การออกเสียงคำว่า l’étanchéité คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 mouffettes [fr] การออกเสียงคำว่า mouffettes คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 canailles [fr] การออกเสียงคำว่า canailles คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 joyeuseté [fr] การออกเสียงคำว่า joyeuseté คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 1700 [fr] การออกเสียงคำว่า 1700 คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/05/2014 Jean-Michel Ribes [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Michel Ribes คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 nid de guêpes [fr] การออกเสียงคำว่า nid de guêpes คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/05/2014 multitudes [fr] การออกเสียงคำว่า multitudes คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 tournesols [fr] การออกเสียงคำว่า tournesols คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/05/2014 l’apéritif [fr] การออกเสียงคำว่า l’apéritif คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2014 vincent macaigne [fr] การออกเสียงคำว่า vincent macaigne คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2014 requin-marteau [fr] การออกเสียงคำว่า requin-marteau คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2014 livre de cuisine [fr] การออกเสียงคำว่า livre de cuisine คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/05/2014 jeter l'ancre [fr] การออกเสียงคำว่า jeter l'ancre คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2014 Pierre François Péron [fr] การออกเสียงคำว่า Pierre François Péron คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2014 gardien de phare [fr] การออกเสียงคำว่า gardien de phare คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2014 test de grossesse [fr] การออกเสียงคำว่า test de grossesse คะแนนโหวต 0 คะแนน