ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/12/2016 conocerce [es] การออกเสียง : conocerce 0 โหวต
28/12/2016 Boltaña [es] การออกเสียง : Boltaña 0 โหวต
28/12/2016 asaltacunas [es] การออกเสียง : asaltacunas 0 โหวต
27/12/2016 psicosis [es] การออกเสียง : psicosis 1 โหวต
27/12/2016 sulfurar [es] การออกเสียง : sulfurar 0 โหวต
27/12/2016 sacar de madre [es] การออกเสียง : sacar de madre 0 โหวต
27/12/2016 tics [es] การออกเสียง : tics 0 โหวต
27/12/2016 tics callejeros [es] การออกเสียง : tics callejeros 0 โหวต
27/12/2016 vulgarismos [es] การออกเสียง : vulgarismos 0 โหวต
27/12/2016 línea de flotación [es] การออกเสียง : línea de flotación 0 โหวต
27/12/2016 en la cubierta [es] การออกเสียง : en la cubierta 0 โหวต
27/12/2016 inculpables [es] การออกเสียง : inculpables 0 โหวต
27/12/2016 inculpable [es] การออกเสียง : inculpable 0 โหวต
27/12/2016 idiolectos [es] การออกเสียง : idiolectos 0 โหวต
27/12/2016 balsa salvavidas [es] การออกเสียง : balsa salvavidas 1 โหวต
27/12/2016 buque portacontenedores [es] การออกเสียง : buque portacontenedores 0 โหวต
27/12/2016 catapultar [es] การออกเสียง : catapultar 0 โหวต
27/12/2016 carretilla elevadora [es] การออกเสียง : carretilla elevadora 0 โหวต
27/12/2016 aduanas del porto [es] การออกเสียง : aduanas del porto 0 โหวต
27/12/2016 carretera de acceso [es] การออกเสียง : carretera de acceso 0 โหวต
27/12/2016 muelle comercial [es] การออกเสียง : muelle comercial 0 โหวต
27/12/2016 ventanilla de pasajes [es] การออกเสียง : ventanilla de pasajes 0 โหวต
27/12/2016 puerto deportivo [es] การออกเสียง : puerto deportivo 0 โหวต
27/12/2016 mascarón de proa [es] การออกเสียง : mascarón de proa 0 โหวต
27/12/2016 embarcaciones tradicionales [es] การออกเสียง : embarcaciones tradicionales 0 โหวต
27/12/2016 terapia de la conducta [es] การออกเสียง : terapia de la conducta 1 โหวต
27/12/2016 recursos líticos [es] การออกเสียง : recursos líticos 1 โหวต
22/12/2016 pista de patinaje [es] การออกเสียง : pista de patinaje 1 โหวต
22/12/2016 cortar la baraja [es] การออกเสียง : cortar la baraja 1 โหวต
18/12/2016 encastrar [es] การออกเสียง : encastrar 0 โหวต