ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/02/2017 subordinante [es] การออกเสียง : subordinante 0 โหวต
12/02/2017 sonorizar [es] การออกเสียง : sonorizar 0 โหวต
12/02/2017 sintagmático [es] การออกเสียง : sintagmático 0 โหวต
11/02/2017 introduces [es] การออกเสียง : introduces 0 โหวต
11/02/2017 introducís [es] การออกเสียง : introducís 0 โหวต
31/01/2017 sistema nervioso simpático [es] การออกเสียง : sistema nervioso simpático 0 โหวต
28/01/2017 hojeaba [es] การออกเสียง : hojeaba 0 โหวต
28/01/2017 párate [es] การออกเสียง : párate 0 โหวต
27/01/2017 México [es] การออกเสียง : México 0 โหวต
09/01/2017 enfrentados [es] การออกเสียง : enfrentados 0 โหวต
09/01/2017 el cuello del útero [es] การออกเสียง : el cuello del útero 0 โหวต
09/01/2017 labios menores [es] การออกเสียง : labios menores 0 โหวต
29/12/2016 computable [es] การออกเสียง : computable 1 โหวต
29/12/2016 tiende [es] การออกเสียง : tiende 1 โหวต
29/12/2016 Mama Quilla [es] การออกเสียง : Mama Quilla 1 โหวต
29/12/2016 odre de piel [es] การออกเสียง : odre de piel 1 โหวต
28/12/2016 te toca a ti [es] การออกเสียง : te toca a ti 0 โหวต
28/12/2016 has visto [es] การออกเสียง : has visto 0 โหวต
28/12/2016 he salido [es] การออกเสียง : he salido 0 โหวต
28/12/2016 Duodenario mistico [es] การออกเสียง : Duodenario mistico 0 โหวต
28/12/2016 Dia de los bromas [es] การออกเสียง : Dia de los bromas 0 โหวต
28/12/2016 Dia de los Reyes Magos [es] การออกเสียง : Dia de los Reyes Magos 0 โหวต
28/12/2016 Gordo de Navidad [es] การออกเสียง : Gordo de Navidad 0 โหวต
28/12/2016 confetti [es] การออกเสียง : confetti 0 โหวต
28/12/2016 confite [es] การออกเสียง : confite 0 โหวต
28/12/2016 mesa de fiesta [es] การออกเสียง : mesa de fiesta 0 โหวต
28/12/2016 Flor de Navidad [es] การออกเสียง : Flor de Navidad 0 โหวต
28/12/2016 llama a [es] การออกเสียง : llama a 0 โหวต
28/12/2016 camotear [es] การออกเสียง : camotear 0 โหวต
28/12/2016 ningún sitio [es] การออกเสียง : ningún sitio 0 โหวต