ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/12/2016 buque portacontenedores [es] การออกเสียง : buque portacontenedores 0 โหวต
27/12/2016 catapultar [es] การออกเสียง : catapultar 0 โหวต
27/12/2016 carretilla elevadora [es] การออกเสียง : carretilla elevadora 0 โหวต
27/12/2016 aduanas del porto [es] การออกเสียง : aduanas del porto 0 โหวต
27/12/2016 carretera de acceso [es] การออกเสียง : carretera de acceso 0 โหวต
27/12/2016 muelle comercial [es] การออกเสียง : muelle comercial 0 โหวต
27/12/2016 ventanilla de pasajes [es] การออกเสียง : ventanilla de pasajes 0 โหวต
27/12/2016 puerto deportivo [es] การออกเสียง : puerto deportivo 0 โหวต
27/12/2016 mascarón de proa [es] การออกเสียง : mascarón de proa 0 โหวต
27/12/2016 embarcaciones tradicionales [es] การออกเสียง : embarcaciones tradicionales 0 โหวต
27/12/2016 terapia de la conducta [es] การออกเสียง : terapia de la conducta 1 โหวต
27/12/2016 recursos líticos [es] การออกเสียง : recursos líticos 1 โหวต
22/12/2016 pista de patinaje [es] การออกเสียง : pista de patinaje 1 โหวต
22/12/2016 cortar la baraja [es] การออกเสียง : cortar la baraja 1 โหวต
18/12/2016 encastrar [es] การออกเสียง : encastrar 0 โหวต
18/12/2016 acrilamida [es] การออกเสียง : acrilamida 1 โหวต
18/12/2016 efectos benéficos [es] การออกเสียง : efectos benéficos 1 โหวต
18/12/2016 fortalecerse [es] การออกเสียง : fortalecerse 0 โหวต
17/12/2016 inhabilitar [es] การออกเสียง : inhabilitar 0 โหวต
17/12/2016 muro de contención [es] การออกเสียง : muro de contención 1 โหวต
17/12/2016 campo magnético terrestre [es] การออกเสียง : campo magnético terrestre 1 โหวต
17/12/2016 explicarte [es] การออกเสียง : explicarte 0 โหวต
17/12/2016 búscate [es] การออกเสียง : búscate 0 โหวต
17/12/2016 echar un pulso [es] การออกเสียง : echar un pulso 1 โหวต
16/12/2016 Sebastián Driussi [es] การออกเสียง : Sebastián Driussi 0 โหวต
16/12/2016 Lucas Alario [es] การออกเสียง : Lucas Alario 0 โหวต
16/12/2016 luis tosar [es] การออกเสียง : luis tosar 1 โหวต
16/12/2016 sobrepoblación [es] การออกเสียง : sobrepoblación 0 โหวต
16/12/2016 Policía Nacional [es] การออกเสียง : Policía Nacional 0 โหวต
10/12/2016 metastatizar [es] การออกเสียง : metastatizar 0 โหวต