ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/12/2016 Dia de los Reyes Magos [es] การออกเสียง : Dia de los Reyes Magos 0 โหวต
28/12/2016 Gordo de Navidad [es] การออกเสียง : Gordo de Navidad 0 โหวต
28/12/2016 confetti [es] การออกเสียง : confetti 0 โหวต
28/12/2016 confite [es] การออกเสียง : confite 0 โหวต
28/12/2016 mesa de fiesta [es] การออกเสียง : mesa de fiesta 0 โหวต
28/12/2016 Flor de Navidad [es] การออกเสียง : Flor de Navidad 0 โหวต
28/12/2016 llama a [es] การออกเสียง : llama a 0 โหวต
28/12/2016 camotear [es] การออกเสียง : camotear 0 โหวต
28/12/2016 ningún sitio [es] การออกเสียง : ningún sitio 0 โหวต
28/12/2016 que sepas que [es] การออกเสียง : que sepas que 0 โหวต
28/12/2016 llamar a [es] การออกเสียง : llamar a 0 โหวต
28/12/2016 no hay nada [es] การออกเสียง : no hay nada 0 โหวต
28/12/2016 perseguidos [es] การออกเสียง : perseguidos 0 โหวต
28/12/2016 Me gusta patatas [es] การออกเสียง : Me gusta patatas 0 โหวต
28/12/2016 conocerce [es] การออกเสียง : conocerce 0 โหวต
28/12/2016 Boltaña [es] การออกเสียง : Boltaña 0 โหวต
28/12/2016 asaltacunas [es] การออกเสียง : asaltacunas 0 โหวต
27/12/2016 psicosis [es] การออกเสียง : psicosis 1 โหวต
27/12/2016 sulfurar [es] การออกเสียง : sulfurar 0 โหวต
27/12/2016 sacar de sus casillas [es] การออกเสียง : sacar de sus casillas 0 โหวต
27/12/2016 sacar de madre [es] การออกเสียง : sacar de madre 0 โหวต
27/12/2016 tics [es] การออกเสียง : tics 0 โหวต
27/12/2016 tics callejeros [es] การออกเสียง : tics callejeros 0 โหวต
27/12/2016 vulgarismos [es] การออกเสียง : vulgarismos 0 โหวต
27/12/2016 línea de flotación [es] การออกเสียง : línea de flotación 0 โหวต
27/12/2016 en la cubierta [es] การออกเสียง : en la cubierta 0 โหวต
27/12/2016 inculpables [es] การออกเสียง : inculpables 0 โหวต
27/12/2016 inculpable [es] การออกเสียง : inculpable 0 โหวต
27/12/2016 idiolectos [es] การออกเสียง : idiolectos 0 โหวต
27/12/2016 balsa salvavidas [es] การออกเสียง : balsa salvavidas 1 โหวต