ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/06/2017 de altura [es] การออกเสียง : de altura 0 โหวต
21/06/2017 de espesor [es] การออกเสียง : de espesor 0 โหวต
21/06/2017 al tanto de [es] การออกเสียง : al tanto de 0 โหวต
21/06/2017 descolgó [es] การออกเสียง : descolgó 0 โหวต
13/06/2017 hobbit [es] การออกเสียง : hobbit 0 โหวต
13/06/2017 pendolero [es] การออกเสียง : pendolero 0 โหวต
13/06/2017 vidriero [es] การออกเสียง : vidriero 0 โหวต
13/06/2017 Airbus A380 [es] การออกเสียง : Airbus A380 0 โหวต
29/05/2017 conduzcas [es] การออกเสียง : conduzcas 0 โหวต
29/05/2017 sánscrito [es] การออกเสียง : sánscrito 0 โหวต
29/05/2017 tal o cual [es] การออกเสียง : tal o cual 1 โหวต
29/05/2017 táper [es] การออกเสียง : táper 1 โหวต
10/05/2017 traductoras [es] การออกเสียง : traductoras 0 โหวต
09/04/2017 genero [es] การออกเสียง : genero 0 โหวต
09/04/2017 Lonstein [es] การออกเสียง : Lonstein 0 โหวต
09/04/2017 Pumba [es] การออกเสียง : Pumba 0 โหวต
29/03/2017 Bahia [es] การออกเสียง : Bahia 0 โหวต
29/03/2017 crayones [es] การออกเสียง : crayones 0 โหวต
03/03/2017 Jonathan Urretaviscaya [es] การออกเสียง : Jonathan Urretaviscaya 0 โหวต
03/03/2017 descorrer las cortinas [es] การออกเสียง : descorrer las cortinas 0 โหวต
03/03/2017 guardar silencio [es] การออกเสียง : guardar silencio 0 โหวต
03/03/2017 por lo demás [es] การออกเสียง : por lo demás 0 โหวต
03/03/2017 venido a menos [es] การออกเสียง : venido a menos 0 โหวต
03/03/2017 salir mal parado [es] การออกเสียง : salir mal parado 0 โหวต
03/03/2017 polo opuesto [es] การออกเสียง : polo opuesto 0 โหวต
03/03/2017 Usuhaia [es] การออกเสียง : Usuhaia 0 โหวต
12/02/2017 Clavijo [es] การออกเสียง : Clavijo 0 โหวต
12/02/2017 uvular [es] การออกเสียง : uvular 0 โหวต
12/02/2017 sustantivar [es] การออกเสียง : sustantivar 0 โหวต
12/02/2017 sustantivación [es] การออกเสียง : sustantivación 0 โหวต