ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/12/2017 bucearas [es] การออกเสียง : bucearas 0 โหวต
19/12/2017 hedentina [es] การออกเสียง : hedentina 0 โหวต
19/12/2017 decidieras [es] การออกเสียง : decidieras 0 โหวต
19/12/2017 empezáis [es] การออกเสียง : empezáis 0 โหวต
19/12/2017 encofrado [es] การออกเสียง : encofrado 0 โหวต
19/12/2017 Lautaro Martínez [es] การออกเสียง : Lautaro Martínez 0 โหวต
19/12/2017 Leandro N. Alem [es] การออกเสียง : Leandro N. Alem 0 โหวต
19/12/2017 coima [es] การออกเสียง : coima 0 โหวต
19/12/2017 cerramos [es] การออกเสียง : cerramos 0 โหวต
19/12/2017 pasar la aspiradora [es] การออกเสียง : pasar la aspiradora 0 โหวต
19/12/2017 cuidar [es] การออกเสียง : cuidar 0 โหวต
19/12/2017 conoció [es] การออกเสียง : conoció 0 โหวต
19/12/2017 apabullante [es] การออกเสียง : apabullante 0 โหวต
19/12/2017 se divierten [es] การออกเสียง : se divierten 0 โหวต
19/12/2017 estuvimos [es] การออกเสียง : estuvimos 0 โหวต
19/12/2017 cerrarán [es] การออกเสียง : cerrarán 0 โหวต
19/12/2017 Víctor Manuel Fernández [es] การออกเสียง : Víctor Manuel Fernández 0 โหวต
19/12/2017 impetuosamente [es] การออกเสียง : impetuosamente 0 โหวต
19/12/2017 produzco [es] การออกเสียง : produzco 0 โหวต
19/12/2017 cerraremos [es] การออกเสียง : cerraremos 0 โหวต
19/12/2017 el cubata [es] การออกเสียง : el cubata 0 โหวต
19/12/2017 sobresalidas [es] การออกเสียง : sobresalidas 0 โหวต
19/12/2017 yuxtaponiendo [es] การออกเสียง : yuxtaponiendo 0 โหวต
19/12/2017 erosionadas [es] การออกเสียง : erosionadas 0 โหวต
19/12/2017 erosionados [es] การออกเสียง : erosionados 0 โหวต
19/12/2017 combatidos [es] การออกเสียง : combatidos 0 โหวต
19/12/2017 beciberi [es] การออกเสียง : beciberi 0 โหวต
19/12/2017 come mierda [es] การออกเสียง : come mierda 0 โหวต
22/10/2017 exorcista [es] การออกเสียง : exorcista 0 โหวต
15/09/2017 Vieites [es] การออกเสียง : Vieites 0 โหวต