ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/09/2017 Vieites [es] การออกเสียง : Vieites 0 โหวต
15/09/2017 del norte [es] การออกเสียง : del norte 0 โหวต
15/09/2017 del sur [es] การออกเสียง : del sur 0 โหวต
15/09/2017 programa de actualidad [es] การออกเสียง : programa de actualidad 0 โหวต
15/09/2017 programa de entrevistas [es] การออกเสียง : programa de entrevistas 0 โหวต
15/09/2017 programa de humor [es] การออกเสียง : programa de humor 0 โหวต
15/09/2017 programa musical [es] การออกเสียง : programa musical 0 โหวต
20/08/2017 forma de hablar [es] การออกเสียง : forma de hablar 0 โหวต
19/08/2017 lanzaremos [es] การออกเสียง : lanzaremos 0 โหวต
19/08/2017 afirmamos [es] การออกเสียง : afirmamos 0 โหวต
19/08/2017 fortuita [es] การออกเสียง : fortuita 0 โหวต
19/08/2017 destornillador plano [es] การออกเสียง : destornillador plano 0 โหวต
19/08/2017 destornillador de estrella [es] การออกเสียง : destornillador de estrella 0 โหวต
14/08/2017 Vigüela [es] การออกเสียง : Vigüela 0 โหวต
11/08/2017 gansters [es] การออกเสียง : gansters 0 โหวต
11/08/2017 respecto a [es] การออกเสียง : respecto a 0 โหวต
11/08/2017 zonas de subducción [es] การออกเสียง : zonas de subducción 0 โหวต
11/08/2017 Tres cuatros [es] การออกเสียง : Tres cuatros 0 โหวต
11/08/2017 exorcizar [es] การออกเสียง : exorcizar 0 โหวต
10/08/2017 llenamente [es] การออกเสียง : llenamente 0 โหวต
10/08/2017 abundadamente [es] การออกเสียง : abundadamente 0 โหวต
10/08/2017 quedarse de asiento [es] การออกเสียง : quedarse de asiento 0 โหวต
10/08/2017 vivolerdo [es] การออกเสียง : vivolerdo 0 โหวต
10/08/2017 Panacota [es] การออกเสียง : Panacota 0 โหวต
10/08/2017 Bicarbonato de sodio [es] การออกเสียง : Bicarbonato de sodio 0 โหวต
10/08/2017 Platos sucios [es] การออกเสียง : Platos sucios 0 โหวต
10/08/2017 Cadena de restaurantes [es] การออกเสียง : Cadena de restaurantes 0 โหวต
10/08/2017 Chino cantonés [es] การออกเสียง : Chino cantonés 0 โหวต
10/08/2017 Chino mandarín [es] การออกเสียง : Chino mandarín 0 โหวต
10/08/2017 Chino simplificado [es] การออกเสียง : Chino simplificado 0 โหวต