ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/06/2017 al este [es] al este การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2017 plan de [es] plan de การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2017 se reúnen [es] se reúnen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2017 de metal [es] de metal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2017 de altura [es] de altura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2017 de espesor [es] de espesor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2017 al tanto de [es] al tanto de การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2017 descolgó [es] descolgó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2017 hobbit [es] hobbit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2017 pendolero [es] pendolero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2017 vidriero [es] vidriero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/06/2017 Airbus A380 [es] Airbus A380 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2017 conduzcas [es] conduzcas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2017 sánscrito [es] sánscrito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/05/2017 tal o cual [es] tal o cual การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/05/2017 táper [es] táper การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/05/2017 traductoras [es] traductoras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2017 genero [es] genero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2017 Lonstein [es] Lonstein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2017 Pumba [es] Pumba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2017 Bahia [es] Bahia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2017 crayones [es] crayones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 Jonathan Urretaviscaya [es] Jonathan Urretaviscaya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 descorrer las cortinas [es] descorrer las cortinas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 guardar silencio [es] guardar silencio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 por lo demás [es] por lo demás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 venido a menos [es] venido a menos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 salir mal parado [es] salir mal parado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 polo opuesto [es] polo opuesto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 Usuhaia [es] Usuhaia การออกเสียง 0คะแนนโหวต