ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/12/2017 se divierten [es] การออกเสียง : se divierten 0 โหวต
19/12/2017 estuvimos [es] การออกเสียง : estuvimos 0 โหวต
19/12/2017 cerrarán [es] การออกเสียง : cerrarán 0 โหวต
19/12/2017 Víctor Manuel Fernández [es] การออกเสียง : Víctor Manuel Fernández 0 โหวต
19/12/2017 impetuosamente [es] การออกเสียง : impetuosamente 0 โหวต
19/12/2017 produzco [es] การออกเสียง : produzco 0 โหวต
19/12/2017 cerraremos [es] การออกเสียง : cerraremos 0 โหวต
19/12/2017 el cubata [es] การออกเสียง : el cubata 0 โหวต
19/12/2017 sobresalidas [es] การออกเสียง : sobresalidas 0 โหวต
19/12/2017 yuxtaponiendo [es] การออกเสียง : yuxtaponiendo 0 โหวต
19/12/2017 erosionadas [es] การออกเสียง : erosionadas 0 โหวต
19/12/2017 erosionados [es] การออกเสียง : erosionados 0 โหวต
19/12/2017 combatidos [es] การออกเสียง : combatidos 0 โหวต
19/12/2017 beciberi [es] การออกเสียง : beciberi 0 โหวต
19/12/2017 come mierda [es] การออกเสียง : come mierda 0 โหวต
22/10/2017 exorcista [es] การออกเสียง : exorcista 0 โหวต
15/09/2017 Vieites [es] การออกเสียง : Vieites 0 โหวต
15/09/2017 del norte [es] การออกเสียง : del norte 0 โหวต
15/09/2017 del sur [es] การออกเสียง : del sur 0 โหวต
15/09/2017 programa de actualidad [es] การออกเสียง : programa de actualidad 0 โหวต
15/09/2017 programa de entrevistas [es] การออกเสียง : programa de entrevistas 0 โหวต
15/09/2017 programa de humor [es] การออกเสียง : programa de humor 0 โหวต
15/09/2017 programa musical [es] การออกเสียง : programa musical 0 โหวต
20/08/2017 forma de hablar [es] การออกเสียง : forma de hablar 0 โหวต
19/08/2017 lanzaremos [es] การออกเสียง : lanzaremos 0 โหวต
19/08/2017 afirmamos [es] การออกเสียง : afirmamos 0 โหวต
19/08/2017 fortuita [es] การออกเสียง : fortuita 0 โหวต
19/08/2017 destornillador plano [es] การออกเสียง : destornillador plano 0 โหวต
19/08/2017 destornillador de estrella [es] การออกเสียง : destornillador de estrella 0 โหวต
14/08/2017 Vigüela [es] การออกเสียง : Vigüela 0 โหวต