ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/12/2016 tics callejeros [es] tics callejeros การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 vulgarismos [es] vulgarismos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 línea de flotación [es] línea de flotación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 en la cubierta [es] en la cubierta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 inculpables [es] inculpables การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 inculpable [es] inculpable การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 idiolectos [es] idiolectos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 balsa salvavidas [es] balsa salvavidas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 buque portacontenedores [es] buque portacontenedores การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 catapultar [es] catapultar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 carretilla elevadora [es] carretilla elevadora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 aduanas del porto [es] aduanas del porto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 carretera de acceso [es] carretera de acceso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 muelle comercial [es] muelle comercial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 ventanilla de pasajes [es] ventanilla de pasajes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 puerto deportivo [es] puerto deportivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 mascarón de proa [es] mascarón de proa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 embarcaciones tradicionales [es] embarcaciones tradicionales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 terapia de la conducta [es] terapia de la conducta การออกเสียง 1คะแนนโหวต
27/12/2016 recursos líticos [es] recursos líticos การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/12/2016 pista de patinaje [es] pista de patinaje การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/12/2016 cortar la baraja [es] cortar la baraja การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2016 encastrar [es] encastrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/12/2016 acrilamida [es] acrilamida การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2016 efectos benéficos [es] efectos benéficos การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/12/2016 fortalecerse [es] fortalecerse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2016 inhabilitar [es] inhabilitar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2016 muro de contención [es] muro de contención การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/12/2016 campo magnético terrestre [es] campo magnético terrestre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/12/2016 explicarte [es] explicarte การออกเสียง 0คะแนนโหวต