ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/04/2018 gustaban [es] การออกเสียง : gustaban 0 โหวต
13/04/2018 165 [es] การออกเสียง : 165 0 โหวต
13/04/2018 odiaban [es] การออกเสียง : odiaban 0 โหวต
13/04/2018 121 [es] การออกเสียง : 121 0 โหวต
13/04/2018 amargamente [es] การออกเสียง : amargamente 0 โหวต
13/04/2018 en síntesis [es] การออกเสียง : en síntesis 0 โหวต
13/04/2018 en conclusión [es] การออกเสียง : en conclusión 0 โหวต
13/04/2018 discar el número [es] การออกเสียง : discar el número 0 โหวต
13/04/2018 volver a discar [es] การออกเสียง : volver a discar 0 โหวต
13/04/2018 345 [es] การออกเสียง : 345 0 โหวต
13/04/2018 780 [es] การออกเสียง : 780 0 โหวต
10/02/2018 presentemos [es] การออกเสียง : presentemos 0 โหวต
10/02/2018 Noya [es] การออกเสียง : Noya 0 โหวต
10/02/2018 Envíame tu dirección. [es] การออกเสียง : Envíame tu dirección. 0 โหวต
10/02/2018 Conozco la ciudad. [es] การออกเสียง : Conozco la ciudad. 0 โหวต
14/01/2018 almorzar [es] การออกเสียง : almorzar 0 โหวต
19/12/2017 Che Guevara [es] การออกเสียง : Che Guevara 0 โหวต
19/12/2017 Agradezco [es] การออกเสียง : Agradezco 0 โหวต
19/12/2017 confiaran [es] การออกเสียง : confiaran 0 โหวต
19/12/2017 setenta y cinco [es] การออกเสียง : setenta y cinco 0 โหวต
19/12/2017 Lucía [es] การออกเสียง : Lucía 0 โหวต
19/12/2017 habichuela [es] การออกเสียง : habichuela 0 โหวต
19/12/2017 bucearas [es] การออกเสียง : bucearas 0 โหวต
19/12/2017 hedentina [es] การออกเสียง : hedentina 0 โหวต
19/12/2017 decidieras [es] การออกเสียง : decidieras 0 โหวต
19/12/2017 empezáis [es] การออกเสียง : empezáis 0 โหวต
19/12/2017 encofrado [es] การออกเสียง : encofrado 0 โหวต
19/12/2017 Lautaro Martínez [es] การออกเสียง : Lautaro Martínez 0 โหวต
19/12/2017 Leandro N. Alem [es] การออกเสียง : Leandro N. Alem 0 โหวต
19/12/2017 coima [es] การออกเสียง : coima 0 โหวต