ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/12/2016 inhabilitar [es] inhabilitar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2016 muro de contención [es] muro de contención การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/12/2016 campo magnético terrestre [es] campo magnético terrestre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/12/2016 explicarte [es] explicarte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2016 búscate [es] búscate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/12/2016 echar un pulso [es] echar un pulso การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/12/2016 Sebastián Driussi [es] Sebastián Driussi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2016 Lucas Alario [es] Lucas Alario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2016 luis tosar [es] luis tosar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2016 sobrepoblación [es] sobrepoblación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/12/2016 Policía Nacional [es] Policía Nacional การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2016 metastatizar [es] metastatizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2016 pastillas de frenos [es] pastillas de frenos การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/12/2016 mano derecha [es] mano derecha การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/12/2016 1958 [es] 1958 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1981 [es] 1981 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1946 [es] 1946 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1983 [es] 1983 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1968 [es] 1968 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1988 [es] 1988 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1989 [es] 1989 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1972 [es] 1972 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1966 [es] 1966 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1942 [es] 1942 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1961 [es] 1961 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1947 [es] 1947 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1963 [es] 1963 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1954 [es] 1954 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1957 [es] 1957 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/12/2016 1964 [es] 1964 การออกเสียง 0คะแนนโหวต