ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/08/2017 Bicarbonato de sodio [es] การออกเสียงคำว่า Bicarbonato de sodio คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2017 Platos sucios [es] การออกเสียงคำว่า Platos sucios คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2017 Cadena de restaurantes [es] การออกเสียงคำว่า Cadena de restaurantes คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2017 Chino cantonés [es] การออกเสียงคำว่า Chino cantonés คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2017 Chino mandarín [es] การออกเสียงคำว่า Chino mandarín คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2017 Chino simplificado [es] การออกเสียงคำว่า Chino simplificado คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2017 Chino tradicional [es] การออกเสียงคำว่า Chino tradicional คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2017 Lengua viva [es] การออกเสียงคำว่า Lengua viva คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2017 Wichi [es] การออกเสียงคำว่า Wichi คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/08/2017 Mar Chiquita [es] การออกเสียงคำว่า Mar Chiquita คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2017 no me molestes [es] การออกเสียงคำว่า no me molestes คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 montos pagaderos [es] การออกเสียงคำว่า montos pagaderos คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 investigación y desarrollo [es] การออกเสียงคำว่า investigación y desarrollo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 espeto [es] การออกเสียงคำว่า espeto คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 inversión en existencias [es] การออกเสียงคำว่า inversión en existencias คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 presupuesto equilibrado [es] การออกเสียงคำว่า presupuesto equilibrado คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 impuestos indirectos [es] การออกเสียงคำว่า impuestos indirectos คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 cuentas por pagar [es] การออกเสียงคำว่า cuentas por pagar คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 deflactor del PIB [es] การออกเสียงคำว่า deflactor del PIB คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 flujo de caja [es] การออกเสียงคำว่า flujo de caja คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 caja generada [es] การออกเสียงคำว่า caja generada คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 cadena de descuento [es] การออกเสียงคำว่า cadena de descuento คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 patrimonio total [es] การออกเสียงคำว่า patrimonio total คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 papel clave [es] การออกเสียงคำว่า papel clave คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 área económica [es] การออกเสียงคำว่า área económica คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 cambio incremental [es] การออกเสียงคำว่า cambio incremental คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 ecologizar [es] การออกเสียงคำว่า ecologizar คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 Encuesta de Población Activa [es] การออกเสียงคำว่า Encuesta de Población Activa คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 costo de oportunidad [es] การออกเสียงคำว่า costo de oportunidad คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/07/2017 presupuesto corriente [es] การออกเสียงคำว่า presupuesto corriente คะแนนโหวต 0 คะแนน