ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/01/2018 almorzar [es] การออกเสียงคำว่า almorzar คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 Che Guevara [es] การออกเสียงคำว่า Che Guevara คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 Agradezco [es] การออกเสียงคำว่า Agradezco คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 confiaran [es] การออกเสียงคำว่า confiaran คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 setenta y cinco [es] การออกเสียงคำว่า setenta y cinco คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 Lucía [es] การออกเสียงคำว่า Lucía คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 habichuela [es] การออกเสียงคำว่า habichuela คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 bucearas [es] การออกเสียงคำว่า bucearas คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 hedentina [es] การออกเสียงคำว่า hedentina คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 decidieras [es] การออกเสียงคำว่า decidieras คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 empezáis [es] การออกเสียงคำว่า empezáis คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 encofrado [es] การออกเสียงคำว่า encofrado คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 Lautaro Martínez [es] การออกเสียงคำว่า Lautaro Martínez คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 Leandro N. Alem [es] การออกเสียงคำว่า Leandro N. Alem คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 coima [es] การออกเสียงคำว่า coima คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 cerramos [es] การออกเสียงคำว่า cerramos คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 pasar la aspiradora [es] การออกเสียงคำว่า pasar la aspiradora คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 cuidar [es] การออกเสียงคำว่า cuidar คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 conoció [es] การออกเสียงคำว่า conoció คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 apabullante [es] การออกเสียงคำว่า apabullante คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 se divierten [es] การออกเสียงคำว่า se divierten คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 estuvimos [es] การออกเสียงคำว่า estuvimos คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 cerrarán [es] การออกเสียงคำว่า cerrarán คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 Víctor Manuel Fernández [es] การออกเสียงคำว่า Víctor Manuel Fernández คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 impetuosamente [es] การออกเสียงคำว่า impetuosamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 produzco [es] การออกเสียงคำว่า produzco คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 cerraremos [es] การออกเสียงคำว่า cerraremos คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 el cubata [es] การออกเสียงคำว่า el cubata คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 sobresalidas [es] การออกเสียงคำว่า sobresalidas คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/12/2017 yuxtaponiendo [es] การออกเสียงคำว่า yuxtaponiendo คะแนนโหวต 0 คะแนน