ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
14/11/2016 hey [es] การออกเสียง : hey 0 โหวต
20/09/2016 test psicológico [es] การออกเสียง : test psicológico 0 โหวต
20/09/2016 test de rorschach [es] การออกเสียง : test de rorschach 0 โหวต
11/09/2016 Batman [es] การออกเสียง : Batman 0 โหวต
09/08/2016 YouTube [es] การออกเสียง : YouTube โดย adolfoac
07/10/2013 1492 [es] การออกเสียง : 1492 โดย africaribe