ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/04/2017 genero [es] genero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2017 Lonstein [es] Lonstein การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2017 Pumba [es] Pumba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2017 Bahia [es] Bahia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2017 crayones [es] crayones การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 Jonathan Urretaviscaya [es] Jonathan Urretaviscaya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 descorrer las cortinas [es] descorrer las cortinas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 guardar silencio [es] guardar silencio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 por lo demás [es] por lo demás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 venido a menos [es] venido a menos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 salir mal parado [es] salir mal parado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 polo opuesto [es] polo opuesto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/03/2017 Usuhaia [es] Usuhaia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2017 Clavijo [es] Clavijo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2017 uvular [es] uvular การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2017 sustantivar [es] sustantivar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2017 sustantivación [es] sustantivación การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2017 subordinante [es] subordinante การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2017 sonorizar [es] sonorizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/02/2017 sintagmático [es] sintagmático การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2017 introduces [es] introduces การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2017 introducís [es] introducís การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2017 sistema nervioso simpático [es] sistema nervioso simpático การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2017 hojeaba [es] hojeaba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/01/2017 párate [es] párate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2017 México [es] México การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2017 enfrentados [es] enfrentados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2017 el cuello del útero [es] el cuello del útero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2017 labios menores [es] labios menores การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2016 computable [es] computable การออกเสียง 1คะแนนโหวต