ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/10/2019 preordinaciones [es] การออกเสียง : preordinaciones 0 โหวต
11/10/2019 inadecuada [es] การออกเสียง : inadecuada 0 โหวต
18/07/2019 marañales [es] การออกเสียง : marañales 0 โหวต
18/07/2019 templaduras [es] การออกเสียง : templaduras 0 โหวต
18/07/2019 talladuras [es] การออกเสียง : talladuras 0 โหวต
18/07/2019 agriculturas [es] การออกเสียง : agriculturas 0 โหวต
18/07/2019 tendeduras [es] การออกเสียง : tendeduras 0 โหวต
18/07/2019 atendimientos [es] การออกเสียง : atendimientos 0 โหวต
22/03/2019 hetría [es] การออกเสียง : hetría 0 โหวต
22/03/2019 inceptor [es] การออกเสียง : inceptor 0 โหวต
22/03/2019 afeitadamente [es] การออกเสียง : afeitadamente 0 โหวต
22/03/2019 barcelonismo [es] การออกเสียง : barcelonismo 0 โหวต
22/03/2019 bicapitalidad [es] การออกเสียง : bicapitalidad 0 โหวต
22/03/2019 dirigencial [es] การออกเสียง : dirigencial 0 โหวต
22/03/2019 dictióptero [es] การออกเสียง : dictióptero 0 โหวต
22/03/2019 desprejuiciada [es] การออกเสียง : desprejuiciada 0 โหวต
22/03/2019 desprejuiciado [es] การออกเสียง : desprejuiciado 0 โหวต
22/03/2019 decimotercer [es] การออกเสียง : decimotercer 0 โหวต
22/03/2019 fecundante [es] การออกเสียง : fecundante 0 โหวต
22/03/2019 fatigable [es] การออกเสียง : fatigable 0 โหวต
22/03/2019 fatigabilidad [es] การออกเสียง : fatigabilidad 0 โหวต
22/03/2019 fullereno [es] การออกเสียง : fullereno 0 โหวต
22/03/2019 fonoaudiología [es] การออกเสียง : fonoaudiología 0 โหวต
22/03/2019 aberzalismo [es] การออกเสียง : aberzalismo 0 โหวต
22/03/2019 abertzalismo [es] การออกเสียง : abertzalismo 0 โหวต
22/03/2019 abedular [es] การออกเสียง : abedular 0 โหวต
22/03/2019 abombillado [es] การออกเสียง : abombillado 0 โหวต
22/03/2019 aborricar [es] การออกเสียง : aborricar 0 โหวต
22/03/2019 aborricada [es] การออกเสียง : aborricada 0 โหวต
22/03/2019 abortadora [es] การออกเสียง : abortadora 0 โหวต