ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/01/2017 enfrentados [es] enfrentados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2017 el cuello del útero [es] el cuello del útero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2017 labios menores [es] labios menores การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/12/2016 computable [es] computable การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/12/2016 tiende [es] tiende การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/12/2016 Mama Quilla [es] Mama Quilla การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/12/2016 odre de piel [es] odre de piel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/12/2016 te toca a ti [es] te toca a ti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 has visto [es] has visto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 he salido [es] he salido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 Duodenario mistico [es] Duodenario mistico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 Dia de los bromas [es] Dia de los bromas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 Dia de los Reyes Magos [es] Dia de los Reyes Magos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 Gordo de Navidad [es] Gordo de Navidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 confetti [es] confetti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 confite [es] confite การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 mesa de fiesta [es] mesa de fiesta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 Flor de Navidad [es] Flor de Navidad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 llama a [es] llama a การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 camotear [es] camotear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 ningún sitio [es] ningún sitio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 que sepas que [es] que sepas que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 llamar a [es] llamar a การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 no hay nada [es] no hay nada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 perseguidos [es] perseguidos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 Me gusta patatas [es] Me gusta patatas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 conocerce [es] conocerce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 Boltaña [es] Boltaña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/12/2016 asaltacunas [es] asaltacunas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/12/2016 psicosis [es] psicosis การออกเสียง 1คะแนนโหวต