ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/08/2018 gerenta [es] การออกเสียง : gerenta 0 โหวต
25/08/2018 el dedo de la mano [es] การออกเสียง : el dedo de la mano 0 โหวต
25/08/2018 cirujana [es] การออกเสียง : cirujana 0 โหวต
25/08/2018 la trabajadora de la construcción [es] การออกเสียง : la trabajadora de la construcción 0 โหวต
25/08/2018 el técnico informático [es] การออกเสียง : el técnico informático 0 โหวต
25/08/2018 la técnica informática [es] การออกเสียง : la técnica informática 0 โหวต
25/08/2018 la varilla de cortinas [es] การออกเสียง : la varilla de cortinas 0 โหวต
25/08/2018 la barra de cortinas [es] การออกเสียง : la barra de cortinas 0 โหวต
25/08/2018 el esquí de fondo [es] การออกเสียง : el esquí de fondo 0 โหวต
25/08/2018 el bote del bar [es] การออกเสียง : el bote del bar 0 โหวต
25/08/2018 la estación lluviosa [es] การออกเสียง : la estación lluviosa 0 โหวต
25/08/2018 trisecar [es] การออกเสียง : trisecar 0 โหวต
25/08/2018 trípol [es] การออกเสียง : trípol 0 โหวต
25/08/2018 desdoblamento de género [es] การออกเสียง : desdoblamento de género 0 โหวต
25/08/2018 Medias Rojas [es] การออกเสียง : Medias Rojas 0 โหวต
25/08/2018 antocianina [es] การออกเสียง : antocianina 0 โหวต
03/07/2018 subordinantes [es] การออกเสียง : subordinantes 0 โหวต
02/06/2018 ¿Necesitas unos minutos? [es] การออกเสียง : ¿Necesitas unos minutos? 0 โหวต
02/06/2018 probando para ver [es] การออกเสียง : probando para ver 0 โหวต
02/06/2018 se abana [es] การออกเสียง : se abana 0 โหวต
02/06/2018 betametasona [es] การออกเสียง : betametasona 0 โหวต
13/04/2018 jet [es] การออกเสียง : jet 0 โหวต
13/04/2018 cuestiones generales [es] การออกเสียง : cuestiones generales 0 โหวต
13/04/2018 ¿Sigues interesado? [es] การออกเสียง : ¿Sigues interesado? 1 โหวต
13/04/2018 desmentirse [es] การออกเสียง : desmentirse 0 โหวต
13/04/2018 gustaban [es] การออกเสียง : gustaban 0 โหวต
13/04/2018 165 [es] การออกเสียง : 165 0 โหวต
13/04/2018 odiaban [es] การออกเสียง : odiaban 0 โหวต
13/04/2018 121 [es] การออกเสียง : 121 0 โหวต
13/04/2018 amargamente [es] การออกเสียง : amargamente 0 โหวต