ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/10/2019 siglo XX [es] การออกเสียง : siglo XX 0 โหวต
27/10/2019 Comanches [es] การออกเสียง : Comanches 0 โหวต
11/10/2019 preordinaciones [es] การออกเสียง : preordinaciones 0 โหวต
11/10/2019 inadecuada [es] การออกเสียง : inadecuada 0 โหวต
18/07/2019 ¿Y ahora qué va a pensar la gente de nos [es] การออกเสียง : ¿Y ahora qué va a pensar la gente de nos 0 โหวต
18/07/2019 Ojalá hubiera hecho caso a tus advertenc [es] การออกเสียง : Ojalá hubiera hecho caso a tus advertenc 0 โหวต
18/07/2019 No seas gil. [es] การออกเสียง : No seas gil. 0 โหวต
18/07/2019 Deberías ir a la escuela. [es] การออกเสียง : Deberías ir a la escuela. 0 โหวต
18/07/2019 Tienen que haber fracasado. [es] การออกเสียง : Tienen que haber fracasado. 0 โหวต
18/07/2019 Yo no era infiel. [es] การออกเสียง : Yo no era infiel. 0 โหวต
18/07/2019 el partido político [es] การออกเสียง : el partido político 0 โหวต
18/07/2019 marañales [es] การออกเสียง : marañales 0 โหวต
18/07/2019 templaduras [es] การออกเสียง : templaduras 0 โหวต
18/07/2019 talladuras [es] การออกเสียง : talladuras 0 โหวต
18/07/2019 agriculturas [es] การออกเสียง : agriculturas 0 โหวต
18/07/2019 tendeduras [es] การออกเสียง : tendeduras 0 โหวต
18/07/2019 atendimientos [es] การออกเสียง : atendimientos 0 โหวต
22/03/2019 hetría [es] การออกเสียง : hetría 0 โหวต
22/03/2019 inceptor [es] การออกเสียง : inceptor 0 โหวต
22/03/2019 afeitadamente [es] การออกเสียง : afeitadamente 0 โหวต
22/03/2019 barcelonismo [es] การออกเสียง : barcelonismo 0 โหวต
22/03/2019 bicapitalidad [es] การออกเสียง : bicapitalidad 0 โหวต
22/03/2019 dirigencial [es] การออกเสียง : dirigencial 0 โหวต
22/03/2019 dictióptero [es] การออกเสียง : dictióptero 0 โหวต
22/03/2019 desprejuiciada [es] การออกเสียง : desprejuiciada 0 โหวต
22/03/2019 desprejuiciado [es] การออกเสียง : desprejuiciado 0 โหวต
22/03/2019 decimotercer [es] การออกเสียง : decimotercer 0 โหวต
22/03/2019 fecundante [es] การออกเสียง : fecundante 0 โหวต
22/03/2019 fatigable [es] การออกเสียง : fatigable 0 โหวต
22/03/2019 fatigabilidad [es] การออกเสียง : fatigabilidad 0 โหวต