ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/09/2016 hnusný [cs] การออกเสียงคำว่า hnusný คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2016 rust [cs] การออกเสียงคำว่า rust คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2016 Nickelodeon [cs] การออกเสียงคำว่า Nickelodeon คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2016 Trldo [cs] การออกเสียงคำว่า Trldo คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2016 zblázněný [cs] การออกเสียงคำว่า zblázněný คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/09/2016 citát [cs] การออกเสียงคำว่า citát คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2016 Ondřej Schweigl [cs] การออกเสียงคำว่า Ondřej Schweigl คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/06/2016 jod [cs] การออกเสียงคำว่า jod คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/06/2016 certifikát [cs] การออกเสียงคำว่า certifikát คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/01/2016 Vladimír Šmicer [cs] การออกเสียงคำว่า Vladimír Šmicer คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 atlantský [cs] การออกเสียงคำว่า atlantský คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 stoček [cs] การออกเสียงคำว่า stoček คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 světice [cs] การออกเสียงคำว่า světice คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 azurový [cs] การออกเสียงคำว่า azurový คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 čištění [cs] การออกเสียงคำว่า čištění คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 lekavost [cs] การออกเสียงคำว่า lekavost คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 Babylon [cs] การออกเสียงคำว่า Babylon คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 anýž [cs] การออกเสียงคำว่า anýž คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 Banaček [cs] การออกเสียงคำว่า Banaček คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 bavlnovina [cs] การออกเสียงคำว่า bavlnovina คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 batalion [cs] การออกเสียงคำว่า batalion คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 bědavý [cs] การออกเสียงคำว่า bědavý คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 bavlnář [cs] การออกเสียงคำว่า bavlnář คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 bečení [cs] การออกเสียงคำว่า bečení คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 bažení [cs] การออกเสียงคำว่า bažení คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 bavení [cs] การออกเสียงคำว่า bavení คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 bavitel [cs] การออกเสียงคำว่า bavitel คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 báti se [cs] การออกเสียงคำว่า báti se คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 batoliti se [cs] การออกเสียงคำว่า batoliti se คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/08/2015 bedro [cs] การออกเสียงคำว่า bedro คะแนนโหวต 0 คะแนน