ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/09/2016 hnusný [cs] hnusný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2016 rust [cs] rust การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2016 Nickelodeon [cs] Nickelodeon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2016 Trldo [cs] Trldo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2016 zblázněný [cs] zblázněný การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/09/2016 citát [cs] citát การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/06/2016 Ondřej Schweigl [cs] Ondřej Schweigl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2016 jod [cs] jod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/06/2016 certifikát [cs] certifikát การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/01/2016 Vladimír Šmicer [cs] Vladimír Šmicer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 atlantský [cs] atlantský การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 stoček [cs] stoček การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 světice [cs] světice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 azurový [cs] azurový การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 čištění [cs] čištění การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 lekavost [cs] lekavost การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 Babylon [cs] Babylon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 anýž [cs] anýž การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 Banaček [cs] Banaček การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bavlnovina [cs] bavlnovina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 batalion [cs] batalion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bědavý [cs] bědavý การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bavlnář [cs] bavlnář การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bečení [cs] bečení การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bažení [cs] bažení การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bavení [cs] bavení การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bavitel [cs] bavitel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 báti se [cs] báti se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 batoliti se [cs] batoliti se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/08/2015 bedro [cs] bedro การออกเสียง 0คะแนนโหวต